Top

Back for more California Love

19.04.2018
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand

Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien

translations by Camilla

Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Snapshots fra hvad vi kalder “verdens bedste ferie”. Vores tur til Californien for snart tre år siden. Åh, når jeg ser de her billeder, bliver jeg helt blå ved tanken om, at den ferie får jeg aldrig igen. Kender I det? Jeg er også bare så pisse nostalgisk altid. Jeg bliver SÅ let blå og sentimental. Når jeg hører Kim Larsen og tænker på at være barn og svinge rundt på parketgulvet i min mors arme. Når jeg hører Michael Jackson og tænker på det bånd, min far indspillede til min walkman. All the freaking time – og nej, det er ikke den øgede mængde hormoner. Det er bare mig, der yder selvtortur ved en tur mod svundne tider, hehe…
Det var bare en tur, der står i min hukommelse som 100 % kærlighed. Maden, hinanden, naturen, bilen på vejene, oplevelserne, hikes’ene, kærligheden. Det var en af de slags ferier, hvor vi ikke skændtes en eneste gang, haha! Vi var totalt makkere, bedste legekammerater på eventyr. At vi blev forlovede undervejs, 2,5 uger inde i turen, hjalp selvfølgelig på det, men de første 2,5 uger prior var nu også GREAT.
Jeg ville på en måde ønske, at jeg havde det hele tilgode. Hvis I stadig har sådan en oplevelse i vente, og det er noget, I tænker på, så kan jeg KUN sige; GO! Tag udgangspunkt i vores rute og kom af sted. Californien byder på alt det bedste. Bjerge, strand, vand, sol, hipsterkaffe, ingenmandsland, ørken. Det er SÅ nemt at rejse herovre – og tag så lige nok lommepenge med. Og und jer selv en nat eller to i telt i Zion National Park. Det fede at tænke pt er, at vi kan gøre det hele igen med børn på slæb en dag.
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Nu er jeg tilbage i Californien, og det er på sin vis lidt, sådan… Ja, jeg savner bare Adam! Sidst jeg var her, der var han med, og nu genser jeg det hele uden ham. Det er skørt, men jeg føler mig til gengæld også mega empowered ved at rejse alene (og somehow føler jeg mig ikke helt alene længere, det kan noget at bære et ekstra hjerte). Jeg tudede lige lidt i Chicago, dels af udmattelse og dels af hjemve, men så hankede jeg op i mig selv – og endte altså helt i San Diego ved egen kraft. Haha, er det bare mig, der bliver stolt af den slags? Stolt af mig selv.
Hvorfor katten er jeg tilbage nu? Jeg er inviteret hertil af Visit California som den eneste skandinav. Vi er 20-30 mennesker, journalister, influencers/bloggere/instatyper, fra ti forskellige lande inviteret på en “rev, rock and revive” tour. Den er startet her i San Diego, som jeg var ret betaget af sidst. Totalt laidback vibe. Og gode tacos! Herfra går turen til Palm Springs (som jeg elskede nærmest mere (det var herfra, en sen aften på Ace Hotel, at Adam ringede hjem til min far og bad om min hånd, OMG, jeg tuder ned i knapperne nu, haha! STOP mig selv)). OG hold nu fast – hvad jeg har glædet mig ALLER mest til – to dage på COACHELLA!! Det har jeg ALTID ALTID ALTID drømt om. Eller det vil sige, lige siden det tog om sig på Insta med den festival. Seriøst, den pæneste festival i verden med det SYGESTE musikprogram. Hallo, Beyoncé reuniting Destiny’s Child – dem så jeg sidst i Forum for sådan noget, femten år siden! Min første koncert ever i øvrigt. Festivalen løber over to weekender – sidste weekend og den kommende weekend, og man gentager praktisk taget programmet.
For at varme godt og grundigt op til Coachella, så skal jeg på flower crown kursus i morgen, haha! Totalt kliché men det bliver heeelt sikkert sjovt (og mega insta worthy, seriøst det er så griner at rejse med en masse andre “typer” som mig – den ene er værre end den anden, når en photo op præsenterer sig). Og så ender vi i LA til slut, hvor vi lader op post festival. På tirsdag rejser jeg hjem igen – en laaang tur hjem med layover i Chicago igen og en tidsforskel på ni timer – ikke i min favør.
Så prepare yourselves for et Cali-eventyr – og er I mere til hjemligere eventyr, så lander jeg onsdag og tager til Paris torsdag med Adam. Et liv i overhalingsbanen i april, haha, I know. Mere jeg passer på mig selv, og som jeg sidder og skriver det her ved poolen på hotellet med Beach Boys på anlægget og palmesus, så synes jeg, jeg har valgt den helt rigtige karriere.
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Snapshots from what we refer to as ‘the world’s best vacation.’ Our California trip almost three years ago. Oh, whenever I flick through these pictures, I get the blues thinking that I’ll never be able to go back to that trip. It’s gone forever. Know that feeling? I’m just so damn nostalgic always. I SO easily feel blue and sentimental. When listening to Kim Larsen and thinking about being a child and twirling around on the floor in my mum’s arms. When listening to Michael Jackson and thinking about the tapas my dad would record for my walkman. All the freaking time – and, no, it’s not the increased amount of hormones. It’s just me torturing myself by taking a trip down memory lane, hehe… 
It’s just a trip that’s fixed in my memory as 100 % love. The food, each other, nature, the car on the roads, the experiences, the hikes, the love. It was one of those trips on which we didn’t argue one single time, haha! We were total buddies, best mates on adventure. The fact that we got engaged on the trip, 2.5 weeks into it, helped a bit, of course, but those 2.5 prior to the engagement were GREAT as well.
In a way I’d wish it was all ahead of us. If you’re yet to take a trip like that, and it’s something you’re considering, all I can say is: GO! Use our route as a starting point and get going. California has all of the best to offer. Mountains, beach, water, sun, hipster coffee, no-man’s-land, desert. It’s SO easy to travel over here – and remember to bring enough cash. And do yourselves a favour and spend a night or two camping in Zion National Park. The cool thing to think right now is that we can do it all again with kids sometime.
Now I’m back in California, and in a way it’s kinda… Yes, I just miss Adam! Last time I was here, he was with me, and now I’m revisiting it all without him. It’s crazy, but on the other hand I feel mega empowered travelling alone (and somehow I don’t feel alone any longer; there’s something to carrying an extra heart). I cried a bit in Chicago, partly from exhaustion and partly due to homesickness, but then I pulled myself together – and ended up all the way over in San Diego on my own account. Haha, is it just me being proud of things like that? Proud of myself.
Why am I back now? I was invited by Visit California. The only Scandinavian among 20-30 folks, journalists, influencers, bloggers, instatypes, from ten different countries, invited on a ‘rev, rock and revive’ tour. It started here in San Diego, which I was pretty struck by the last time around. Totalt laidback vibe. And good tacos! Next up is Palm Springs (which I almost loved even more (that’s where, late one night at Ace Hotel, Adam called my dad to ask for my hand in marriage, OMG, I’m weeping down into the keyboard now, haha! STOP myself)). AND, hold on tight – what I’ve been MOST excited for – two days at COACHELLA! I’ve ALWAYS ALWAYS ALWAYS dreamed of that. Or, at least since its insta presence caught on. Seriously, the prettiest festival in the world with a SICK lineup. Hello, Beyoncé reuniting Destiny’s Child – I first experienced them about 15 years ago in Copenhagen. My first ever concert, incidentally. The festival is spread across two weekends – the previous and coming, and they’re practically repeating the program.
To warm up properly for Coachella, I’m attending a flower crown workshop tomorrow, haha! Total cliché, but it’s definitely gonna be fun (and very insta-worthy; seriously, it’s so much fun travelling with a lot of other types like me – out-doing each other when a photo op presents itself). AND then we’ll wrap up in LA for some post-festival recharging. On Tuesday, I’m going back home – on a loooong trip with a layover in Chicago again and a 9 hour time difference – not in my favour.
So, prepare yourselves for a Cali adventure – and if you’re more into European adventures, I’m landing on Wednesday and going to Paris on Thursday with Adam. A life in the fast lane in April, haha, I know. But I’m taking good care of myself, and as I’m sitting here writing this by the hotel pool with Beach Boys playing and wind blowing softly through the palm trees, I think I picked the right career.
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien
Rockpapercali, Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Rockpaperdresses guide til Californien

35 kommentarer

 1. amalie siger:

  Jeg skal 2 måneder afsted til Vestkysten med min kæreste til sensommer/efteråret – og jeg glæder mig så vanvittigt!! Vi har fået campingpladser inde i Yosemite nationalpark, billetter til burning man, og nu mangler vi bare Zion Camping, og så er det der skal planlægges planlagt 😀
  Det er så fedt at du lige er afsted så vi (læs mig: Kristoffer går mest op i camping gearet) har en opdateret ide om byen!

  1. Cathrine siger:

   Ejjj Amalie, I har den bedste tur i vente. Virkelig! Nyyyyd det, når tid er. Zion var min ultimative favorit. MEga god tur! KH

 2. Marie siger:

  Hejsa Cathrine
  Skal du iflg loven ikke markere dine instagramopslag/stories og dette indlæg som reklame? Du har vel fået turen betalt? Det virker som skjult reklame ellers, synes jeg.

  1. Cathrine siger:

   Hej Marie,
   det her indlæg er ikke en del af en aftale med Visit California – det er en reference primært om en ferie, jeg selv stod for og betalte for for flere år siden, som jeg har refereret til et hav af gange – og så fortæller jeg om et kommende samarbejde. Det ville jeg også gøre fx omkring H&M Conscious Exclusive, som jeg nævnte og teasede for før selve indlægget kom ud.
   I forhold til denne tur, så er værdien af turen gjort op i min værdi i forhold til insta/blog (for der er ikke betaling som sådan for turen). Jeg har selv betalt en primær del af flybilletten, og jeg går også “off” programmet og udforsker for mig selv – betalt af mig selv. Nu du spørger. Det er klart en balance, men den forsøger jeg bestemt også at holde. Uden at snyde nogen. Der kommer et sponsoreret indlæg, når jeg er hjemme. KH

   1. Marie siger:

    Tak for svar. Det lyder som om, du bevæger dig i en gråzone. Og jeg er ikke sikker på, at Forbrugerombudsmanden ville være med dig her. For du nævner jo firmaet som betaler dig (i hvert fald for dig) for at du eksponerer dem. Og hvor går grænsen så. Er det så ikke reklame, fordi du ikke linker til deres hjemmeside. Det virker absurd. I disse dage er du jo deres i den forstand, at du er på pressetur. Og du ville formentlig ikke have skrevet det her indlæg lige nu, hvis ikke de havde inviteret dig på tur, tænker jeg. Og som læser er det virkelig svært, at vi så skal sidde og selv regne ud, hvornår noget er skrevet af dig, fordi du har fået penge, og hvornår noget er skrevet af lyst. I forvejen er du jo god til at blande den kommercielle del og den personlige del i sponsorerede indlæg. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bare toner rent flag og markerer stories og indlæg som reklame, når du er på pressetur.

    1. Louise siger:

     Men Marie, jeg tænker at NETOP det at hun IKKE har markeret dette som reklame, gør at jeg tænker at hun har skrevet det af lyst og ikke som en del af deres samarbejde. Hvor jeg omvendt ville tænke at hun havde skrevet det ‘fordi hun skulle’ – var det markeret som reklame.
     Jeg har ikke sat mig ind i loven på området, men jeg synes umiddelbart at der er helt rent flag for mig – og jeg skal ellers ikke sige mig fri for at være ret pedantisk omkring det reklame-halløj der på blogs. 🙂

     1. Marie N siger:

      Det er meget naivt at tro at bare fordi en blogger ikke markerer noget som reklame, så er det det ikke. Jeg er enig med Marie her og synes det her indlæg er noget af en gråzone. For mig er det faktisk helt klart en reklame forsøgt skjult under et mere personligt indlæg. Det kan godt være at det ikke er sådan Cathrine opfatter det, men det er vi jo så nogle der gør. Og jeg indrømmer gerne at det er sådan noget her der gør at jeg efterhånden ikke læser blogs længere – og at dem jeg læser, dem besøger jeg mindre og mindre. Jeg har intet imod reklamer på blogs, men vær i det mindste ærlig omkring det

    2. Louise siger:

     Som jeg ser det bringer hun heller ikke nogen billeder fra sin nuværende tur, men netop kun fra den forrige – bare lige som indskudt sætning 😀

     1. Emma siger:

      Jeg synes du er så god til sponsorerede indlæg Cathrine, men jeg er altså til dels enig med Marie her. Det er i hvert fald en gråzone, og det er lidt svært at skelne i som læser 🙂 Måske ikke nødvendigvis det her indlæg (selvom du nævner presseturen), men med billeder og storys på insta – selvom du går på egen hånd, så er du jo stadig på en betalt tur 😀
      Jeg ved ikke helt hvad jeg synes, for det er sgu lidt svært, men synes Marie har nogle gode pointer.

     2. Cathrine siger:

      Hej piger,
      tak fordi I tager snakken i en i øvrigt pæn tone.
      Jeg vil lige sige, at FOM (forbrugerombudsmanden) fortolker loven, og indtil noget er prøvet af ved en domstol, så er der altså flere af de her ting der er fortolkningsspørgsmål. Det vil sige, hvis jeg kan argumentere for, at jeg gør som jeg gør, så er det op til en diskussion ret langt ad vejen. FOM udstikker retningslinjer, og så er det op til os alle, at fortolke og arbejde derudfra.
      Jeg er medlem af DJ, også bloggergruppen, så jeg følger pænt meget med i, hvad der kommer af nye retningslinjer.
      Jeg er rimelig skrap til markere klart og tydeligt, når noget er en annonce. Men det her tilfælde synes jeg ikke falder i kategorien. Det her er billeder fra en tidligere tur, jeg SELV har betalt, med egne beskrivelser af en gammel tur – med links til gamle indlæg. Det her er ikke anderledes end at jeg og så mange andre fortæller, hvad vi skal i morgen eller på torsdag. Denne her blog holder jer jo opdateret på mit liv, og det er kutyme at lade jer vide, hvad der sker dag til dag. Derfor synes jeg, det giver mening at lave et indlæg a la det. Ligeså vel som jeg ville gøre det, skulle jeg på en anden ferie.
      Jeg er all for at markere – men jeg synes også, det bliver udvandet hvis man markerer ting som annonce, der ikke er det. “Bare for en sikkerheds skyld”. Her skriver jeg, jeg er inviteret – ligeså vel som så mange andre markerer, at de er inviteret på tur. Bare for at I ved det. For mig er annonce/spons et indlæg man har fået betaling for at lave. Ligesom jeg skriver noget er “gifted” på insta fx, hvis jeg har fået noget i gave. Der mener jeg ikke hele billedet skal markeres som spons.
      Det er jo noget der fortsat diskuteres alt det her, og de ting der er slået fast ved sager, som fx at “spons” skal stå i starten (også på insta), farven skal markeres ligeså tydligt som brødteksten og være med sort osv. det overholder jeg til punkt og prikke.
      Jeg er pænt ærlig, hele vejen igennem, og jeg gider ikke snyde nogen, men jeg vil også gerne selv have lov til at træffe valg ud fra, hvad jeg selv mener, er den rigtige måde at gøre det på i overensstemmelse med DJ. KH

     3. Emma siger:

      Hej igen Cathrine.
      Tak for dit fine svar – jeg synes også du har nogle gode pointer 🙂

 3. Katrine siger:

  Nyd det! Jeg pakker selv tasken, tager min kæreste i hånden og rejser til Uganda imorgen! Glæder mig helt vildt!

  1. Cathrine siger:

   Ejjj Katrine, hvor lyder det vidunderligt! Hvad skal I lave det? KH

  2. Cathrine siger:

   Og god tur <3 KH

 4. Line siger:

  Ej. Hvor lyder det bare fantastisk!
  Af ren nysgerrighed (og du må endelig sige fra, har du ikke lyst til at svare) vil jeg høre, hvad sådan en roadtrip i USA, som I var på for snart tre år siden sådan cirka koster? 🙂
  Jeg vil så gerne på en lignende tur med min kæreste når vi begge har afsluttet vores kandidat, og det ville være så fint lige at få et indblik i, hvor kostbar sådan en tur cirka er.

  1. Cathrine siger:

   Vi brugte ca. 110.000 kroner, og havde satset på det halve, haha! Man kan helt sikkert gøre det lidt billigere, men en måned af sted. Billeje. Ret gode hoteller. Det løb op, at vi undervejs blev forlovede hjalp nok ikke på udskejelserne, hehe… Men Det er også en fantastisk ferietype. Og 50.000 hver ca. synes jeg er pænt sat. KH

  2. amalie siger:

   Haha vi skal afsted i 2 mdr og regner med 40.000 pr mand, så tror også det kommer an på hvor snedig man er med gratis-camping, og billige måltider 😉
   Jeg har indtil videre fundet ud af at man må overnatte gratis foran alle wallmarts, denne hjemmeside hjalp også lidt https://www.freshoffthegrid.com/how-to-find-free-camping-usa-canada/.
   Vi har også div. filtre osv med så når vi hiker vi ikke skal købe og slæbe vand 😉

 5. Anita siger:

  Det er da den helt rigtige karriere du har valgt! 😉 og du kan endda med rette sige, at du er på arbejde fra poolkanten. Hilsen fra skrivebordskanten som lige har bestilt billetter til Glostrup – det er dér mit job kan bringe mig hen haha
  God tur!

  1. Cathrine siger:

   Lidt har også ret, haha! Men så god tur til Glostrup kære Anita – I har nærmest vildere vejr hjemme end vi har her 😅 Tidligt at ønske god sommer? Det ser i hvert fald sådan ud på insta! KH

 6. Maria siger:

  Åh, jeg får så meget lyst til at tage tilbage dertil. Jeg var også på Cali-roadtrip for 3 års tiden siden og var endnu en tur i San Diego og området omrking grænsen mellem Utah og Arizona for et år siden. Sidste tur på egen hånd, og jeg var vild med det! Følelsen af at køre gennem ørkenen helt alene kunne virkelig noget. Jeg kan nok nikke genkendense til følelsen af stolthed 😉 Jeg forsøgte at få adgang til The Waves i lotteriet, men måtte desværre gå derfra uden nogen billet. Til gengæld havde jeg en anden meget smuk hike ude i Buckskin Gulch med en guide. Desværre var det halvskyet den dag, så jeg formåede ikke at få så smukke billeder, som det du har fra Antelope Canyon. Det må være min gode grund til at tage tilbage 😉

  1. Maria siger:

   Hov, “godt nikke” 🙂

  2. Cathrine siger:

   Åh hvad er The Waves? Det lyder mega mega spændende! Du må totalt tilbage tilbage – sådan tænker jeg også. Vi skal simpelthen tilbage. Jeg elsker den barske natur, som på sin vis er så øde og rå. Al det ørkenlandskab man kører igennem. Det lyder som om, du har fået det fulde ud af dine ture. Jeg var også ret betaget af Utah/Arizona på vores tur. SÅ Meget smuk natur! KH

  3. Maria siger:

   The Waves er et område, hvor man efter sigende skulle kunne se rigtig meget af den slags landskab, som du viser på dit billede fra Antelope Canyon. Sådan et “stenet bølgelandskab”. Så vidt jeg har fået fortalt, blev det et meget populært område, efter Windows havde et billede derfra som del af sit baggrundsskærms-katalog. Indenda kunne man besøge det kvit og frit ligesom de andre dele af området, men efter Windows gjorde opmærksom på det, blev det så overrendt, at man måtte indføre restriktioner. Så nu udlodder de kun 20 adgange per dag, hvor 10 af dem kan vindes i et online lotteri, som man skal melde sig til flere måneder i forvejen, og så er der også 10, som udloddes ved et lotteri på selve dagen. Der møder man op, og så er der en mand, der drejer rundt på en tombola og trækker et nummer. Men hey. nu har jeg lige slået det op, og Google siger, at det ligger i Lower Antelope Canyon. Måske du rent faktisk har været meget tæt på og set en god del af det 🙂

   1. Cathrine siger:

    Hvis det er Windows og Lower Antelope – så har jeg været der 😀 Det er noget af det du ser billeder af, hvis jeg forstår det rigtigt. Det var i hvert fald det guiden fortalte os. Windows har ladet sig inspireret kraftigt til en baggrund af den lille “top” 😀 KH

 7. Liza siger:

  Ej, hvor ser det dejligt ud! Jeg var også på vestkyst-eventyr som 13-årig, og det husker jeg også som en helt fantastisk ferie. Siden har jeg besøgt Orlando, Miami, Chicago og New York, og jeg glæder mig til at se sidstnævnte igen til efteråret. Men nu får jeg lyst til sådan en roadtrip med min kæreste, for det lyder godt nok herligt! Men hvem kan også nogensinde læse den slags rejseindlæg uden at få lyst til at pakke kufferten og tage afsted med det samme? Ikke mig i hvert fald!

  1. Cathrine siger:

   Åh du lyder også til at have oplevet det bedste af USA. Har det været på roadtrips? Eller mere specifikt kun de enkelte byer? KH

   1. Liza siger:

    Lidt af hvert! Roadtrip på vestkysten og i Florida, enkeltvis i Chicago og New York 😊

 8. Frederikke siger:

  Min kæreste og jeg skal en tur til Vestkysten til August, og næsten hele turen er inspireret af dine indlæg omkring jeres tur!
  Vi lander i LA, så las Vegas, zion (i telt som du anbefaler) Yosimite, San Fran og så High Way 1 tilbage til LA, hvor vi skal til Ed Sheraan koncert dagen inden hjemrejse! Jeg glæder mig for sindssygt og er så glad for at jeg har kunne hente inspiration her! Jeg har rejst meget rundt i østen, men USA har altid været mere min kærestes kop te, så jeg er vildt spændt! 😍 Ha’ en fantastisk festival, (OMG det er jo for vildt i skal til det) og tur til Paris senere. Knus fra Jylland.

 9. Christina siger:

  GLÆDER mig til at følge med. Jeg var selv i San Fran for første gang i Marts. Første gang i Californien. Jeg knuselskede det. Min kæreste har familie lidt udenfor byen, og det var simpelthen også en ferie, hvor jeg tænker “det hele var bare perfekt”.
  Knus

 10. Mette Poulsene e siger:

  Vi skal 3 uger til USA i september, en ret lang tur, LA, Las Vegas, Page (Antelope Canyon), Moab (Arches Canyon) Rocky Mountains, South Dakota (præsident hovederne) , Yelllwstone, Yosemite, sequoia national park, og så slutter vi af i LA igen. 6500 km. 😂
  Men altså vi bor godt (Aria Las Vegas, Loews i LA), Moab ondsvag dyr, og vi gør det for cirka 60.000! Så det kan gøres væsentlig billigere ☀️

 11. Sofie siger:

  “…at bære et ekstra hjerte”. Hvor er det bare fint. Det udtryk har jeg ikke hørt før. 👶🏼

 12. Marie S siger:

  Kære skeptiske kvinder. Jeg forstår ikke behovet for at være sådan efter Cathrine. Hun gør det skide godt og leverer gratis læsestof til os alle på daglig basis. Hvis I ikke er tilfredse, så TÆNK det eller sig det til jeres hund, I behøver ikke at skrive det herinde.
  Til dig Cathrine: ha en fantastisk tur og tak for en ALTID god blog.

  1. Helle siger:

   Jeg er helt enig i, at Cathrine laver fantastisk indhold. Men det er godt, at forbrugere (som vi jo er, når vi følger blogs med betalt indhold) er skeptiske. Og det er godt, at vi siger det højt. For det gør det for det første sværere for virksomheder at være luskede (det synes jeg for en god ordens skyld SLET ikke Cathrine er). Men det gør det også nemmere for Cathrine at forklare og forsvare sin virksomhed og sin reklame. Det synes jeg i øvrigt også, hun gør brandgodt! Så længe det er i en ordentlig tone, synes jeg, det er super godt og nødvendigt, at forbrugere er skeptiske. Selvom det måske er ekstra arbejde for Cathrine at svare på den slags kommentarer, er det jo lidt en del af jobbet som virksomhed at tage i mod kritiske spørgsmål. Det er professionelt, og det lever hun altså også virkelig godt op til 😊

  2. Emma siger:

   Helt enig med Helle her! Der er ikke nogen der er efter Cathrine her, men som læser/forbruger må man gerne stille sig kritisk, så længe det foregår i en ordentligt tone 😉 Der bliver jo bare spurgt ind til det, og så forklarer Cathrine sine valg rigtig fint. Og så bliver man jo også klogere som læser.

 13. Emma Jo siger:

  Åh jeg ELSKER også bare Californien! Jeg roadtrippede med et par veninder fra San Fransisco til LA sidste vinter, og der er bare et eller andet helt magisk over bare at cruise ad Highway 1 og nyde udsigten! Du må have en helt fantastisk tur, og dans lige lidt til Beyonce fra mig 😉

Send en besked