Top

Et lille hjerte der banker

08.04.2018
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand

Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed

‘A small, beating heart’, translations below by Camilla

Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed
Der var ingen af os, der turde at trygge “del” i morges på instagram – vi har været så meget frem og tilbage! Hvornår, hvordan? Når det først er ude, så er der ligesom ingen vej tilbage, og de sidste tre måneder har vi været i vores egen bobbel. Én efter én har vi indviet venner og familie, ind i vores lille bobbel.

Det lykkedes!

Til oktober bliver vi forældre til en lille mirakelbaby. Inshallah, om alt går vel – og alle de ting, jeg har gået og afblødet det lidt med, når jeg har fortalt det til venner og familie. “Altså, vi har jo mange milepæle at nå endnu… Så altså… Inshallah”. Men hvornår skal man begynde at konstatere frem for at undskylde, afbløde og sige måske? Når man har set de to streger? Når lægen siger, at man er mega gravid på den lille blodprøve? Når man har set et lille hjerte slå? Når man har set den ligge og strække sig? Sutte tommeltot? Vende sig? Når nakkefolden er vel overstået?
Jeg har haft SÅ svært ved forældres og venners store og glade til lykke’r, når jeg har fortalt. Jeg har forsøgt at neddysse dem, tysset på dem. Én ting er at have rummet vores egen ulykkelighed de sidste små to år – det ene år i behandling. Vi har jo mistet. Vi har prøvet forsigtigt at sige det til familien før, fået alle deres til lykke og glæde og lykke, og så lidt efter sagt, “… Ikke længere…”. Det er hårdt at bære vores egen sorg, men at bære andres sorg – næsten umenneskeligt. Skuffelsen og håbet, der ligeså lydløst er sivet ned mellem gulvbrædderne.

billeder ALONA VIBE

Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed
Men nu er det her ikke en sorg. Ikke denne gang, og det skal jeg tage til mig. Intet er gået dårligt indtil videre. Fra vi så ægget, kort før det blev lagt, med rimelig selvsikre ord fra vores læge “… Det er sådan man gør det – selv tak!” (som jeg i øvrigt stod med bukserne nede om anklerne – fertilitetslægers timing altså, haha!). Allerede hoppet ud af sin skal. Et æg så smukt delt, så klart til at starte sit liv og sidde fast. Som om det var helt utålmodigt på at starte livet. Som er blevet til et lille hjerte, en lille reje og nu en ægte lille baby med fingre, hænder og tæer, to hjernehalvdele.
Så nu gør jeg det. Tror på det. Fordi det kan jeg ligeså godt gøre til det modsatte er bevist. Og det er det ikke endnu.
Fra vi delte nyhederne for allerførste med de allernærmeste, har vi stået med den ene tå i vandet. Og nu føles det som en kæmpe lettelse at være hoppet helt ud til livet. Og hvad jeg var bange for, skulle føles som et pres på mig, har indtil videre i dag kun givet mig tårer, et bankende hjerte, to bankende hjerter, nej tre!
Det er første gang i dag, at jeg føler andre har kærlighed til det, som jeg allerede har elsket så længe. I et helt år på forskud. Det er så overvældende. Jeg mener – 17.000 likes?! 17.000 mennesker som allerede nu giver kærlighed til det lille hjerte, jeg bærer på. Det er så overvældende. Og det er så vanvittigt smukt, og jeg tager lige i dag gerne noget så overfladisk og 2018-agtigt som “likes” for ægte kærlighed. For det føles sådan. Om det er fordi jeg har opgraderet mit antal af hjerter til det dobbelte og derfor føler lidt ekstra – det tager jeg med.
Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed
Tænk sig. Alle de prøvelser – som så mange af jer har skrevet, hvis man bare fik sikkerhed for, at det ville lykkes, så havde turen hertil ikke været så sej. Men nu er vi – længere end nogensinde før. 2. trimester. Det allersidste æg på frys.
Lille baby, det har vi også været på dine vegne, utålmodige – ligesom du ville ud og have fat i livet. Det har vi også villet for dig så længe. Og det føles helt lettende rigtigt, at det bliver dig og ingen anden før dig. Vi glæder os hver dag til at møde dig og kramme dig og kilde dig på maven. Og Frida kommer til at kysse dig over det hele. Vi ses til oktober <3
Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed
None of us dared hitting ‘share’ on Instagram this morning – we’ve been back and forth extensively! When, how? Once it’s public, there’s no going back, and the past three months we’ve been in our own little bubble. One by one, our family members and friends have been invited into our little bubble. 

It worked out!

In October, we’ll become parents to a little miracle baby. Inshallah, if all goes well – and all of the things I’ve been pacing myself saying when telling family and friends. ‘Well, we still have lots of milestones to reach… so, you know… Inshallah.’ But when do you start stating rather than apologising, pacing yourself and saying perhaps? When you’ve seen the two lines on the pregnancy test? When the doctor says that the blood test shows that you’re mega pregnant? When you’ve seen a small heart beating? When you’ve seen it lying there stretching its limbs? Sucking its thumb? Turning? After the nuchal scan?
It’s been SO hard for me to deal with our parents’ and friends big and happy congratulations when I’ve shared the news. I’ve tried to calm them down, shushing them. One thing is to have dealt with our own unhappiness for the past two years, one of which was in treatment. We have lost. We have tried carefully to tell our families before, received all of their congratulations and happiness and joy, and then shortly after brought the news, ‘… not anymore…’ It’s tough to carry our own grief, but to carry the grief of others – almost inhumane. The disappointment and the hope seeping soundlessly down through the floorboards. 

photos ALONA VIBE

But this is not a grief. Not this time, and I need to take that in. Nothing has gone awry so far. From the moment we saw the egg, shortly before it was inserted, with pretty confident words from our doctor, ‘… This is how it’s done – you’re welcome!’ (As I was standing with my pants around my ankles; the timing of fertility doctors, haha!). Already hopped out of its shell. An egg so beautifully parted, so ready to start its life and to stick. As if it were totally impatient to start its life. Which has become a small heart, a small shrimp, and now a real little baby with fingers, hands and toes, two cerebral hemispheres. So now I’m doing it. Believing in it. Because I might as well do so until the opposite has been proven. And it hasn’t yet. 
From the moment we shared the news with our nearest and dearest, we’ve had one toe immersed in water. It feels like a huge relief to finally have jumped all in. And what I’ve feared would be a huge pressure has only given me tears of happiness so far, a beating heart, two beating hearts, no, three! 
Only today, have I started to feel that others love this thing that I’ve been loving for so long. A whole year ahead. It’s so overwhelming. I mean – more than 20,000 likes?! 20,000 people, who’ve already given their love to the little heart that I’m carrying around. It’s so overwhelming. It’s so insanely beautiful, and today of all days I’m going to think of something as shallow and 2018-esque as ‘likes’ as real love. Because that’s how it feels. If it’s because I’ve doubled my number of hearts and therefore feel a little extra – I’ll take that.
To think. All of those trials – as so many of you have written; if only we’d had a guarantee that it would happen in the end, the journey wouldn’t have been as tough. But now we’re here – further than ever before. 2nd trimester. The very final frozen egg.
Little heart, we’ve been impatient on your behalf as well – just as you wanted to get out and grab a hold of life. We’ve wanted that for you for so long. And it feels so right that it’s gonna be you and no one before you. Every day, we’re looking forward to meeting you and hugging you and tickling your tummy. And Frida will be kissing you all over. See you in October <3
Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed

Rockpaperdresses, Cathrine WIdunok Wichmand, Rockpaperbaby, fotograf Alona Vibe, Fertillitetsbehandling, Barnløshed

148 kommentarer

 1. Linea siger:

  Så fine billeder. ❤️ Blev simpelthen så glad på jeres vegne, da jeg så dit billede på Instagram i morges. Stort tillykke!

 2. Clara siger:

  Det er virkelig den bedste nyhed i meget meget lang tid! Hold nu op, hvor er jeg MEGA glad på jeres vegne! Det er så fantastisk, at I skal være forældre, og jeg er sikker på, at I bliver de bedste forældre, som jeg vil se op til og efterligne den dag, jeg selv (forhåbentligt) skal være mor. Jeg føler helt, at jeg er veninder med dig, og jeg tror virkelig, at vi læsere er lige så oprigtig glade på jeres vegne som alle dine “ægte” veninder er, fordi vi har fået lov til at følge med i jeres rejse på godt og ondt. TILLYKKE og de bedste vinde sendes mod jer. <3

 3. Det er så dejligt med disse nyheder <3 Det var det første jeg så, da jeg indfandt mig på de sociale medier i morges, og det var bestemt en dejlig måde at starte dagen på. Med andres lykke!
  Kæmpe stort tillykke med at jeres kamp har båret frugt, og der nu venter et lille nyt liv.

 4. Det bliver en meget meget heldig oktoberbaby der bliver en del af jeres familie.
  Af hele hjertet stort tillykke Cathrine – hvor jeg dog under jer det og frydes på dine vegne.
  YAY!!

 5. Maja siger:

  Åååh kæmpe stort TILLYKKE! Hvor er det fantastisk for jer 🙂

 6. E siger:

  Stort tillykke til jer! Det er SÅ dejligt for jer!

 7. Nina siger:

  Hvor er det skønt for jer! I bliver de skønneste forældre til det heldigste lille væsen <3

 8. Nadja siger:

  Jeg fik selv en lille søn i oktober sidste år, og det har rørt mit spæde moderhjerte dybt, at I har kæmpet sådan. For fanden – kæmpe stort tillykke. Mit like er i hvert fald ægte kærlighed.

 9. Anne siger:

  Shit nogle skønne billeder af jer.
  De er propfulde af kærlighed til hinanden og til lille hjerte i maven.
  Kæmpe stort tillykke til jer alle 3. Godt det lille myr endelig fandt jer ❤

 10. Anne siger:

  STORT tillykke! Jeg kan 100 procent genkende den følelse af usikkerhed og tøven i forhold til at give sig hen til glæden og lykønskningerne. Vi har selv været der, men for hver dag, der går godt, bliver det lettere.

 11. Trine siger:

  KÆMPE, kæmpe tillykke! Jeg blev så glad at jeg fik tårer i øjnene i morges da jeg så dit post på Instagram. Og tillykke til Frida som nu bliver storesøster ❤️

 12. Pernille siger:

  Kære Cathrine.
  Min allerførste kommentar på din blog selvom jeg har fulgt dig i mange år.
  Kæmpestort tillykke!!! Hvor er det fantastisk for jer at det endelig er lykkes. Jeg har selv termin i oktober, dog med vores andet barn. Husk at nyd det. Den første graviditet og den første barsel er en helt magisk tid. Det er selvfølgelig også rigtig hårdt, men jeg ærgrer mig over at jeg ikke nød den første gang mere 🙂
  Jeg glæder mig til at følge jeres lille familie.
  Endnu engang tillykke!

 13. Stort tillykke – det er så dejligt for jer, kan slet ikke sætte mig ind i den kamp i har været igennem.

 14. Emilie siger:

  Sådan! Er helt sikker på, at den lille unikke baby du bærer, har været ventetiden værd. Og så bliver jeg nødt til lige at sige, at baby altså er enormt heldig at være endt hos lige netop jer. I bliver uden tvivl helt fantastiske forældre! Det bliver spændende at følge 🙂 Knus og kram og varme tanker i jeres retning.

 15. Stine siger:

  Kæmpe stort tillykke med den lille spire! Intet andet end fantastisk ❤

 16. Sucdi siger:

  Inshallah Kheyr ❤️ Mange gang tillykke.
  Kender jer ikke, og alligevel er ligeså glad for jeres lille nye og fine liv, som vores egen.
  Pas på dig selv og dine.
  Og Masha allah, hvor ser I glade og lykkelig ud.

 17. Venterpaavin siger:

  Det er jo ganske enkelt vidunderligt – tusinde gange tillykke til jer🎈💓

 18. Anja siger:

  Fantastisk ❤️ Jeg gemmer også på vores oktober baby 👶 samtidig med vi har et vennepar der ønsker det så meget, men som det ikke lykkes for lige så nemt 😕

 19. Mine siger:

  KÆMPE STORT TILYKKE TIL JER <3 Hvor er jeg virkelig virkelig glad på jeres vegne! 🙂

 20. Sebrina siger:

  Troede ikke det var muligt at få en mere skinnende søndag som i dag, men jo sgu! Stort tillykke til jer. Fantastisk!

 21. Stina siger:

  Stort stort tillykke!!!

 22. Nina siger:

  Kære jer,
  Jeg har simpelthen gået og været så glad på jeres vegne hele dagen. KÆMPE stort tillykke ❤️👶🏼

 23. Camilla S siger:

  Jeg er lige rendt ud til min kæreste i haven med tårer trillende, for at fortælle den fantastiske nyhed! Kæmpe tillykke til jer. I har så meget dejligt forude!

 24. Beam siger:

  Elsker det her indlæg (og alle de andre steder, du har postet! 😊)! Det bliver det vildeste at blive forældre og jeg glæder mig over at I er så seje og lader os følge med! Det gjorde oprigtigt varm om hjertet at læse din Update på Insta! STORT til lykke til jer begge! ❤️

 25. Julie siger:

  Årh, nu sidder jeg med tårer i øjnene!
  Jeg er så glad på jeres vegne – hvor er det fantastisk! Kæmpe stort tillykke ❤️

 26. Maja siger:

  Det bliver en baby, der kommer til at flyve på kærlighed! Et ægte ønskebarn, jeg er så glad på jeres vegne, stort stort tillykke!!!! Og tak for, at vi har måtte følge jer hele vejen, både i sorg, men nu også en kæmpemæssig glæde!

 27. Maria siger:

  Mit hjerte er varmt og jeg er glad helt ned i maven for jer og jeres baby. <3

 28. ida siger:

  Stort tillykke! Hvor er jeg glad på jeres vegne! Det afspejler, at man ikke skal give op! 🙂

 29. Nadia siger:

  Kæmpe tillykke ❤️!

 30. Stine siger:

  Nårh ☺️ Jeg synes det er så fin en tanke at det skulle lykkes nu (og ikke før) fordi I skulle have lige dén her baby. Dét her er jeres baby der endelig er blevet klar til jer. Stort tillykke. ❤️❤️

 31. Maria siger:

  Stort TILLYKKE med den dejlige nyhed. Jeg har fulgt dig i mange år, og særligt igennem jeres fertilitetsbehandlinger, da jeg selv, på 3 år, kæmper med behandlinger og troen på, om det overhovedet kan lade sig gøre.
  Alle dine skriverier har gjort, at jeg ikke har følt mig helt så ensom – da det jo bare er enormt ensomt at være i behandling. Men denne nyhed giver mig fornyet tro på projektet for mig og min kæreste – så mange tak, og endnu engang stort tillykke 😃

 32. Sidsel siger:

  Sidder simpelthen med tårer i øjnene! STORT tillykke til jer begge – hvor er det fantastisk for jer! Idag må man sige at #alterlove ❤️❤️❤️

 33. Liza siger:

  Igen kæmpe, kæmpe, kæmpe tillykke ❤️ Hvor har I bare mega fortjent det, og jeg håber, at tiden frem til oktober vil blive helt fantastisk for både dig og Adam. Jeg glæder mig til at læse glade indlæg om din hverdag som gravid og hvad der dertil hører. Hvor er det skønt, at I inden længe skal have jeres ønskebarn!

 34. Natassia siger:

  Blev så glad på jeres vegne at jeg kneb en lille tåre! Tillykke! Tudede lige lidt mere da jeg et par timer efter læste (ret mange af) de skønne kommentarer du fik med på vejen ❤️ Kvinder er bare kvinder bedst!

 35. Katrine Eline siger:

  Endnu en gang tillykke til jer! Det er så stort, og jeg er så glad på jeres vegne 😀 Mangler lidt en super-like funktion på insta til sådan nogle nyheder 😊
  God kæmpet, i er for seje! Er sikker på at I bliver de bedste forældre til den lille reje 🍤
  Knus herfra 💕

 36. L. siger:

  Tillykke!!
  Stort tillykke med at I har klaret rejsen indtil videre og al mulig lykke til fremtiden!

 37. J siger:

  Stort tillykke!!! 😄 ❤ Hvor er det bare fantastisk dejligt for jer!!! Jeg havde det nøjagtigt lige som dig, svært ved at tro på at det hele nok skulle gå, da jeg var blevet gravid – og jeg var ikke rolig, før fødslen var veloverstået med en velskabt pige med ti fingre og ti tæer 🙈😁 Jeg krydser fingre for at alt fortsætter godt for jer – og hvor er det fint at I allerede har set jeres barn som æg ❤

 38. Catherine siger:

  Jeg er SÅ ekstatisk på jeres vegne. Kæmpe tillykke altså! Vh

 39. Louise siger:

  Tillykke Tillykke Tillykke
  Hvor er jeg glad på Jeres vegne!

 40. Caroline siger:

  Jeg er så så så glad på din og Adams vegne, kæreste Cathrine 💕 Jeg har siddet på den anden side af skærmen og fulgt jeres kamp – og så at åbne Instagram her til morgen til det fineste billede med den dejligste nyhed – åh men altså, det bragte tårerne frem 😭😊
  Jeg selv er gravid – 21 uger henne – og håber sådan at møde dig med barnevognen når vi begge har født, så jeg kan give dig en kæmpe high five for jeres hårde kamp og smukke resultat ❤️

 41. Malene siger:

  Hvor er det mærkeligt at blive SÅ rørt over et indlæg, fra en jeg på ingen måde kender.. Men for pokker hvor jeg under jer det! tort tillykke!

 42. Julie siger:

  Først STORT TILLYKKE!! Jeg husker følelsen. Jeg blev opereret for en GUL en måned efter dig, og da jeg blev gravid igen, blev jeg nærmest mere og mere paranoid, hver gang jeg indviede endnu en I vores lille “hemmelighed”. Så var der jo én mere, jeg skulle huske at informere, hvis det gik galt.
  Først et stykke tid efter MD scanning, begyndte jeg er tro på det, og nu er der under 90 dage til termin. Det går så hurtigt og langsomt på én og samme tid 🙂
  Glæder mig til fortsat at følge jeres rockpaperbaby-rejse.

 43. Kirstine siger:

  Jeg er så glad på jeres vegne og håber alt det bedste for jer 👶🏼☺️☺️<3

 44. A siger:

  Har nærmest aldrig været gladere på andres vegne for en graviditet <3 Kæmpe, kæmpe, kæmpe tillykke! Det er det største og jeg under jer det så meget! <3

 45. Pernille siger:

  Så vidunderligt! Hjerteligt tillykke! Vi glæder os allesammen med Jer ❤️

 46. Peacelake siger:

  Holy moly!!! Er SÅ glad på jeres vegne … åh, hvor er det dog skønt! ❤️🎉

 47. Emily siger:

  Hvor underligt det måske end er at være så glad på en “fremmeds” vegne (selvom jeg nu føler jeg kender dig, siden jeg har været fast læser gennem mange år 😉 ), så må jeg tilstå, at jeg hvinede lidt, da jeg læste indlægget! Kæmpe kæmpe tillykke til jer begge <3

 48. Line siger:

  Jeg kan slet ikke formulere et stort og varmt nok tillykke! Jeg er helt i tårer af rørthed over det. Det gør mig så glad, Cathrine. Og jeg håber det aller, allerbedste for jer. Alverdens kærlighed til jer alle tre <3

 49. Helle siger:

  Kæmpe stort tillykke til jer 🤗♥️ Jeg har fulgt jeres kamp og læst og gemt dine kloge indlæg om do og don’ts i den forbindelse. Jeg er så glad og rørt på jeres vegne og glæder mig til at følge med på den fortsatte rejse her fra sidelinien. Tak fordi du deler det med os ♥️♥️♥️

 50. Astrid Marie siger:

  KÆMPE stort tillykke!!! Bedste nyhed i dag på denne solrige søndag <3 så mange knus til jer!

 51. Anne H siger:

  Kæmpe tillykke! ❤️
  Under min graviditet turde jeg heller ikke glæde mig. Set i bagklogskabens lys tænker jeg, at man ikke bliver mindre ked af det hvis det værste skulle ske, bare fordi man holdt igen. Så næste gang vil jeg give los med at glæde mig tidligere, og jeg håber for jer at det samme kan lade sig gøre. Hold op i fortjener det ❤️❤️❤️

 52. Mathilde siger:

  KÆMPE tillykke til jer begge. Må også hoppe med på tude-vognen og indrømme at jeg blev meget rørt da jeg så din fine insta post i morges. Jeg er så glad på jeres vegne!
  Håber at møde dig med barnevognen når den tid kommer 🙂 jeg er selv i 16 uge 🙂
  Stort knus og held og lykke med mavsen <3

 53. I siger:

  TILLYKKE TILLYKE TILLYKKE!

 54. Mette siger:

  Kæmpe kæmpe stort tillykke 😀Er en af de få mennesker der ikke er på insta, så har “først” set det nu 😀
  Tusinde virtuelle kæmpe krammere og glade hjerter herfra – det er sindssygt stort at blive mor, og jeres baby for de skønneste forældre med masser af kærlighed! ❤️🙏🏻
  Kh førstegangs moderen med en datter på 3 mdr 🙏🏻💕

 55. Line O. siger:

  Det er simpelthen dagens – hvis ikke årets – hvis ikke internettets histories – bedste nyhed!!!! Jeg er simpelthen så glad på jeres vegne, og jeg har tænkt på jeres lykke det meste af dagen. Hvor er det dog skønt (og også lidt sært at man kan blive så høj på “fremmede” menneskers succes).. men altså, YES YES YES 💥🎉

 56. Mie siger:

  Jeres baby bliver herre heldig at få jer som forældre. Kæmpe stort tillykke. ❤️ Sjovt, jeg havde godt tænk om du var gravid. Løst tøj på alle billeder, det utrolig lykkelig smil og ja bare en fornemmelse. Hvor er jeg glad for at jeg fik ret❤️ Held og lykle med hele graviditeten. Glæd dig til baby begynder at sparke, det er det vildeste. Kærlighed på jer❤️

 57. Lene siger:

  Her fra skal der også lyde et kæmpe stort tillykke! Vi har selv været i et års behandling, og jeg er nu i femte måned. Jeg blev så glad på jeres vegne, da jeg så billedet på Instagram i morges. For jeg har også fulgt dig det seneste år og følt mig mindre alene ved at læse dine tanker, der nærmest har været 1:1 af mine. Så tak for at du har delt!
  Jeg kan utroligt meget genkende usikkerheden ved at fortælle det glade budskab – man er så bange for at jinxe det, mens omverdenen bare er glade. Det er både skræmmende, men også utroligt rørende, så glade folk bliver. Jeg følte slet ikke jeg fortjente det efter alle de graviditeter jeg havde svært ved at rumme hos andre.
  Noget, jeg selv synes har været en lille udfordring i vores familie er, at de bare er super glade og har lidt svært ved at forstå, at vi ikke bare har været 1-2-3-lykkelige med det samme, fordi det har været så hård en proces, og angsten for pludselig at skulle starte forfra har fyldt meget længe. Og så kan familien være sådan lidt “Jamen nu er det jo overstået og alt er godt”, men det tog lidt tid for os at nå der til. Til gengæld – da jeg og for få dage siden også min kæreste mærkede de første spark, er det blevet meget nemmere at slappe af – det er den mest fantastiske følelse, glæd dig! Endnu en gang stort tillykke!

 58. Susan Tybirk siger:

  Jeg tror på det! Kærlighed Jeres vej❤️

 59. Josephine siger:

  Åh, men altså ❤️hvor er det bare fantastisk. Jeg er så glad for jeres vegne, helt rørt.
  Hurra og kæmpe tillykke til jer!

 60. Betina Berg Holm Andersen siger:

  Ord slår ikke til – Tillykke….

 61. Mette Knudsen siger:

  KÆMPE TILLYKKE, Cathrine, Adam og Frida.
  Jeg fik pludselig mange tårer ned af kinderne – Hvor er det fantastisk for jer!
  Det bliver verdens bedste Rockpaperbaby. <3
  Alt det bedste!
  / Mette.

 62. Signe Op. siger:

  Ååååårrhhh! ❤️ Hold kæft, hvor er jeg glad på jeres vegne! Det varmer helt ind i hjertekulen. Stort, stort tillykke til jer! You are in for quite a ride! 😊

 63. Rikke siger:

  Sikke et dejligt indlæg 🙂
  Jeg har fulgt dine indlæg om jeres forsøg, håb og nedture.
  Åhhh, hvor kan jeg godt sætte mig i dit sted!
  Jeg har også mistet..
  Nu er jeg også gravid igen!
  Faktisk også med termin til Oktober <3 Vi hørte det lille hjerte slå i uge 9, og siden har jeg også fortalt det til et par stykker.
  Det er svært at glæde sig, når man er så bekymret for at miste igen!
  Men I morgen når Nakkefoldsscanningen forhåbentlig er veloverstået, så tør jeg også råbe til verdenen, “JEG ER GRAVID, JEG SKAL VÆRE NOGENS MOR!!!!”.
  Stort tillykke til jer 🙂 Held og lykke med din graviditet! 🙂

 64. Ida siger:

  Tusind gange tillykke! Jeg er så glad på jeres vegne :’) Venter selv en lille én til juli, den første – det er så stort! Kærlighed en masse til jer alle fire <3

 65. Emma siger:

  Kæmpe tillykke! Det er simpelhen så dejligt for jer – jeg er sikker på, at I bliver verdens bedste forældre 😍

 66. Anna siger:

  Kæmpe tillykke!! <3 Min mand og jeg prøvede længe uden succes og jeg har fulgt jeres rejse og kamp tæt. Selvom vi ikke nåede ud i fertilitetsbehandling, har jeg kunne relatere til så meget af det, du har haft skrevet. Vi venter selv vores lille baby til august og turde heller ikke selv tro på det de første par måneder, men nu kan jeg mærke hende sparke og det er fantastisk. Igen, stort tillykke!

 67. Louise siger:

  Åh kæmpe stort tillykke Cathrine! Og Adam og Frida selvfølgelig ❤️ Hvor er det bare helt igennem fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad på jeres vegne og at det lykkedes; at I kom igennem den svære kamp og endelig får et barn ❤️ Og så er man måske en smule farvet når man selv er oktoberbarn, men I får bare verdens bedste lille oktoberbaby! 😘

 68. C siger:

  Stort tillykke! Der er ingen tvivl om det barn allerede er højt elsket af jer og har en kæmpe fanklub.
  Det smukkeste må dog være, at have to forældre som har sådan en kærlighed til hinanden, som det lader til I har.
  Tak for alle de ord du har sat på forløbet indtil nu. Det har sat gang i mange tanker, selv hos mig, som slet endnu ikke er det sted i livet, hvor børn er på tegnebrættet. Det har fået mig til at indse hvilken gave det er, når jeg selv en dag når der til.

 69. Sara siger:

  Hej Cathrine. Jeg er lidt af en ‘ghost’-følger, da jeg aldrig kommenterer og kun sjældent liker, men jeg har simpelthen sådan behov for at skrive, at jeg er SÅ glad på jeres vegne! Min kæreste og jeg har selv haft lidt svært ved at skabe et lille nyt liv og alle dine skriverier om emnet, har ramt lige ind i de følelser, jeg/vi selv har haft og du har så smukt kunne sætte ord på noget af det, jeg selv har haft svært ved.
  Hold nu helt op, hvor blev jeg glad og overvældende rørt, da jeg så dit billede på Instagram tidligere i dag! Jeg sendte straks kærlighed jeres vej med et like og skyndte mig herind på bloggen, for at se om du havde skrevet mere om det. Jeg har sådan heppet på jer og ønskede inderligt at det skulle lykkes for jer – det er så stort! Kæmpe, kæmpe, KÆMPE tillykke fra én mor til en anden! ❤️

 70. Kamille siger:

  Åhh hvor blev jeg altså glad, da jeg så dit første opslag. Cathrine og Adam, kæmpe tillykke, hvor er det bare helt vildt fantastisk for jer. Jeres baby er så heldig!

 71. Mette siger:

  Åhhh, Tillykke Cathrine og Adam, nå ja og Frida 😍❤️
  Og tillykke til baby, som nu har jer som sin skønne dejlige familie ❤️
  Hvor er det altså fantastisk, der findes ikke ord, kun glædes tårer på jeres vegne 😘
  TILLYKKE alle 4 💑🐶👶🏻❤️

 72. Maj siger:

  I skal også lige have et stort tillykke her. Blev simpelthen så glad og helt varm indeni, da jeg så nyheden på Instagram. Tak fordi du har lukket os ind. Det betyder så meget! Hvor er jeg glad på jeres vegne!

 73. Maria Høyer siger:

  Kæmpe stort tillykke til dig, Adam og Frida selvfølgelig ❤️ Jeg blev simpelt hen så glad på jeres vegne, da jeg så dit billede i morges, og jeg lover at mit like er ægte kærlighed og glæde for jer.

 74. Helle siger:

  Åh hvor er det en fantastisk nyhed. Jeg sidder her og stor tuder af glæde på jeres vegne.
  Alle minderne fra vores eget forløb kommer frem. Men også glæder ved at vi faktisk blev forældre. Selvom han snart er 7 år, så husker jeg det alligevel det hele.
  Jeg håber at du/i kan nyde graviditeten på trods af jeres tidligere oplevelser.

 75. Marie siger:

  Hurraaaaaaaaa. Stort tillykke. Troede ikke, at denne forårsdag kunne blive meget bedre, men der kan man bare se. Jeg er virkelig rørt og glad på jeres vegne – og hvor ser du bare mega godt ud med din fine lille bule på maven<3

 76. Emilie siger:

  Ej, men stort tillykke til jer <3 Sikke en dejlig nyhed.

 77. Maria siger:

  Kæmpe kram og tillykke ❤️

 78. Mette Rafn siger:

  Ih endnu en gang tillykke, er SÅ glad på jeres vegne! Er sikker på den lille bebs har det så fint:-) Men kender godt til bekymringen, er selv i uge 26 og slapper først rigtig af nu hvor jeg mærker liv konstant. Men det er jo lidt skørt, for babyen har det jo godt i mange uger før det og husk at i 2. trimester er der meget meget lav risiko for abort. Så masser af positive tanker jeres vej, glæder mig til at følge din graviditet og se jeres lille mirakel ❤️

 79. Thia siger:

  Jeg har fulgt med et par år, men ikke skrevet før. Er kæmpe tillykke. Det er så fint og rørende, og jeg er så glad for, at det er lykkedes for jer!
  Det er slet ikke det samme , men jeg fødte mit første barn ekstremt fortidligt. Vi var angste meget længe, og vi vidste længe ikke, om mit lille lille barn ville overleve. Da vi var indlagt turde jeg ikke forestille mig at gå tur med barnevognen af frygt for skuffelsen.. Men så sagde psykologen på hospitalet: “Du bliver ikke mere ked af det af at have glædet dig, så giv dig selv lov til at glæde dig og danne fremtidsbilleder.” Det er det bedste råd, som jeg har fået. Og da jeg blev gravid med mit andet barn, havde jeg først mest lyst til at gemme maven, indtil jeg nåede ugen for mit første barns fødsel. Men så tænkte jeg igen på hendes råd: det er okay at glæde sig!
  (begge mine børn har det heldigvis godt i dag)

 80. Sanne siger:

  Stort tillykke med det lille bankende hjerte. Jeg blev mor i januar og hold da op det er det mest fantastiske i hele verden. Den kærlighed man føler til det lille væsen er ubeskriveligt. Er glad på jeres vegne

 81. Kamilla siger:

  Årh manner!! Jeg er rørt til tårer og har en klump i halsen – kæmpe stort tillykke!! Du stråler helt vildt, det gør I begge to, og hvor er det hele bare smukt. TILLYKKE!

 82. Simone siger:

  Endnu engang kæmpe stort tillykke <3 Det er så fantastisk at det er lykkedes for jer, har krydset fingre og heppet på sidelinjen.
  Jeg er selv gravid, og venter en lille pige til september, så det bliver skønt at følge med i jeres rejse også som forældre 🙂

 83. Cathrine siger:

  KÆMPE TILLYKKE! 🙌🏻☀️❣️ Jeg blev simpelthen så glad, da jeg så dit opslag!
  Mine forældre prøvede i to år på at få mig og her i dag, 25 år senere, joker vi med, at det godt kan tage lidt tid at lave en baby af god kvalitet. #oktoberFTW ✌🏻

 84. Kiki siger:

  Græder! 😭♥️🙏🏼
  Ord er så overflødige hér!

 85. Emilie siger:

  Det er så fantastisk at høre! I fortjener et stort tillykke og mere til 🙂

 86. Camilla siger:

  Du er så sej for at dele hele jeres rejse med os! Det er jeg sindssygt taknemmelig for, og derfor tror jeg bestemt også du skal tage alle vores 17.000 likes som kærlighed! For det er i hvert fald det jeg føler på jeres vejne. Stort tillykke med jeres lille komme vidunder ❤️ I er det sødeste par i blogger verdenen, og jeg glæder mig til at følge jeres rejse ind i forældre verdenen!

 87. Elisabeth siger:

  Kæmpe, kæmpe tillykke med det. Jeg synes næsten det er pinligt, men jeg blev så glad på jeres vegne at jeg også småtudede over det i badet i dag, hehe 🙂 det er altså første gang jeg er blevet så rørt over nogen jeg ikke engang kender. Stort tillykke igen!

 88. Pernille Elleboe siger:

  Ej hvor er det dog skønt. Kæmpe spande kærlighed og lykønskninger i jeres retning <3

 89. Sara siger:

  Du er så sej og inspirerende! Tillykke!! Du gør det rettet i at glædes og fortjener det om nogen. Selv gik jeg til ind i 3. trimester og turde ikke glæde mig overhovedet “for hvad nu hvis” osv. Jeg hadede folks glæde, at min mor strikkede baby tøj og min mand ville røre maven hele tiden. Idag hader jeg mig selv for at være gået glip af det fantastiske i en gravidtet. Håber jeg er lige så modig som dig næste gang og viser det til hele verden! Stort tillykke til jer!! Glæder mig til forsat at følge med og møde jeres lille baby soon. Kh Sara, fast læser og mor til Lærke:-)

 90. Maj siger:

  Det er så vild for jer!! Kæmpe tillykke!! ❤️❤️❤️🤰🏼

 91. Anne-Cathrine siger:

  For der første stort tillykke ❤️ Hvor er det bare fantastisk og dejligt.
  For det andet TAK! Tak fordi du sætter ord på. Jeg har selv mistet og mærket sorgen derefter. Jeg er gravid igen og tør stadig ikke håbe på at det bliver til nået. Og tysser folks glæde ned, når de siger tillykke. Men jeg tror jeg vil læse dit indlæg igen og måske igen igen igen. Og så vil jeg øve mig på, at glæde mig over graviditeten lige så meget som dem omkring mig.
  Kram herfra

 92. Louise siger:

  Jeg sender simpelthen SÅ meget kærlig af sted til jer alle 3, og I får verdens største TILLYKKE! Jeg har gået og glædet mig til denne update, siden du delte den triste nyhed om, at I var i fertilitetsbehandling.
  Du sætter simpelthen så godt ord på det. den enorme frygt for at miste igen, og hvornår man tør tro på det og bare glæde sig over sin graviditet. Jeg havde besluttet, at jeg ville tillade mig selv at købe et sæt babytøj efter vellykket nakkefoldsscanning, selvom jeg tidligere havde mistet i uge 7, uge 11 og haft en graviditet uden for livmoderen. For nakkefoldsscanningen var trods alt en ny milepæl. Men jeg var alligevel pissebange under hele graviditeten, og jeg husker også, at jeg var til tjek på hospitalet nogle gange efter uge 26, fordi jeg synes, at baby havde været lige lovlig stille.
  Jeg tror også, at det er vigtigt at glæde sig – også selvom det er med frygten som fast følgesvend ved siden af. For ved du hvad… du bliver ikke mindre ked af det, hvis der – gud forbyde det – skulle ske baby noget, selvom du havde holdt tilbage med at glæde dig.
  Min historik med 4½ år i fertilitetsbehandlinger og 15 forsøg og 3 graviditetstab blev en del af min graviditet, der blev til vores skønne ICSI-søn. Jeg fortalte folk helt ærligt, hvordan glæden og frygten gik hånd i hånd i min graviditet qua vores historik, og det forstod folk godt. Så jeg gik ikke og var jublende lykkelig, for jeg var angst for at miste helt til fødslen, men jeg elskede den lille blyp højere end noget andet i hele verden, og jeg håbede på det bedste hver dag.
  Heldigvis endte det hele godt, og det gør det også får jer! Jeg glæder mig super meget til at følge din graviditet og #rockpaperbaby! I bliver fantastiske forældre til jeres længe ventede og højt ønskede kærlighedsbarn! Det er så vild en proces at være i fertilitetsbehandling, og min mand og jeg snakker tit om, at det er helt vildt at have fulgt vores søn, fra da han var et perfekt gradet 4-cellet andendagsæg, til han nu er en lille gut på snart 17 måneder og snart 12 kg. Det er også fra den ene yderlighed til den anden – al sorgen midt i behandlingerne, sorgen over at miste, frygten for at det aldrig lykkes og så til den overvældende lykke at blive forældre, når det endelig lykkes!
  NYD din graviditet, acceptér angsten og glæd dig til alt det gode, der venter jer <3 <3 <3

 93. Marie siger:

  Tillykke! Hvor er det fantastisk, smukt og vidunderligt. Alt godt til jer alle (snart tre).

 94. Sofie siger:

  Jeg er så MEGA glad på jeres vegne!! Hvor er det fantastisk ❤️❤️❤️ KÆMPE tillykke 👏🏼

 95. Emma Jo siger:

  Det er måske lidt skørt, men jeg blev altså glad helt ned i maven da jeg så dit billede imorges. Det er jo fantastiske nyheder. Tillykke med det lille liv!

 96. Rikke siger:

  Kuldegysninger 💓
  Kæmpe stort tillykke – det er fuldstændig fantastisk ❤️
  Kh Rikke

 97. Katja siger:

  Det lille fantastiske barn har i båret i hjerterne så længe. Og nu ligger det og spræller i din mave. Livet er stort.
  Mange gange tillykke til jer.

 98. Camilla siger:

  Kære Cathrine.
  Stort tillykke! Min søster og jeg hoppede rundt i dag og krammede hinanden, da hun så på Instagram at du havde lagt billedet op.
  Mange kram og lykønskninger.

 99. Cathrine siger:

  Kære Cathrine. Kæmpe tilllykke! Jeg tror, mit hjerte bankede lidt hårdere, da jeg så jeres insta-post. Min kæreste og jeg venter også barn til oktober og skal til første scanning i morgen. Jeg er simpelthen så hamrende nervøs – er der nu liv? Kryds fingre for os. Og igen, kæmpe kæmpe tillykke!

 100. Sarah siger:

  Jeg har aldrig kommenteret på din blog før, men det her krævede det simpelthen, TILLYKKE!!!! Så kæmpe, kæmpe stort tillykke til Jer, og må alt gå Jer godt <3
  Var så tæt på at knibe en lille tåre af glæde og begejstring på Jeres vegne!
  Kæmpe tillykke!

 101. Liv siger:

  Jeg blev SÅ glad, da jeg så billedet på instagram og sidder selv med tårer i øjnene nu.
  STORT TILLYKKE! Jeg er sikker på, at I bliver de bedste forældre <3

 102. Inge-Louise siger:

  Kære Cathrine og Adam, jeg kan ikke udtrykke med ord, hvor glad jeg er på jeres vegne – I fortjener det SÅ meget!!! Og mit like på Insta er også ægte kærlighed og glæde sendt i jeres og lille babys retning😍 I bliver de skønneste forældre!
  Kram fra Inge-Louise der selv har en lille tre’er (pige) fra maj ‘17❤️❤️❤️

 103. Ida K siger:

  Kære Cathrine (og Adam),
  Stort tillykke!!! Jeg er simpelthen så glad på jeres vegne. Sådan helt ind i maven, og har gået hele dagen og fortalt folk om “den her blogger, som jeg har fulgt i 5 år, som er blevet gravid efter en lang kamp”, haha, jeg er virkelig bare så glad på jeres vegne og glæder mig til at følge med i det lille nye livs liv! Håber du ikke har alt for meget morgenkvalme, og bare kan nyde det seje som din krop er i gang med! Tillykke, hurra! Og fantastiske billeder -så rørende😍 Knus Ida

 104. Lilja siger:

  Åh, jeg blev så glad, da jeg læste nyheden på Instagram i dag – nok den bedste nyhed, jeg nogensinde har set på Instagram (selvom jeg ikke kender jer – men det føler jeg jo alligevel, at jeg gør lidt efter at have fulgt dig så længe 🙂 ). Kæmpe tillykke med det! I bliver fantastiske forældre.

 105. Anne siger:

  En dejlig nyhed! Dejligt for jer og dejligt igen at høre om en succesfuld behandling! Kender alt til frygt og angst under graviditeten efter fertilitetsbehandling og abort. Men med tiden og med en vellykket MD-scanning, de første spark, en aktiv bebs i mavsen overtager glæden langsomt frygten for at miste 🙂 Jeg var helt til hundene af frygt i de første måneder (hvilket nok heller ikke gjorde kvalmen lettere..).. Første milepæl er jo blodprøven, så den dato hvor jeg aborterede sidst, derefter første tidlige scanning og så det lange stræk først til nakkefoldsscanning og dernæst til MD-scanningen, og så de sidste milepæle i form af første spark og til slut 24-ugers-mærket, hvor baby vil have en nogenlunde chance for at overleve, hvis man går i fødsel. Så ja, der er en del milepæle, men heldigvis reduceres frygten lidt fra step til step. Nu er jeg i uge 30 og vil sige at frygten fylder 5-10% og primært består i tanker om fødsel og selvfølgelig livet efter.

 106. Fie siger:

  Kæmpe stort tillykke! I er så seje at i har lyst til at dele hele jeres forløb og historie med os andre – det har givet meget stof til eftertanke igennem tiden 😊 Du skriver så fint – Elsker det! ❤

 107. Ane siger:

  Det er den dejligste nyhed ❤️ Jeg sidder her og græder glædestårer på jeres vegne. Det føles helt skørt, men det er det du kan, kære Cathrine, du får dine læsere til at følge, at vi er tætte med dig. Det er vidunderligt, jeg glæder mig til at følge med i jeres fantatiske rejse. Kh Ane

 108. Sarah siger:

  Tillykkkeeeeeeee, jubbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Den største gave i livet 🙂
  Husk at sov, sov også sove lidt mere indtil baby kommer 🙂
  Sæt dig ind i amning, amning og atter amning – ville hellere have været på ammekursus end fødselsforbedelse 🤪
  TIIIILLLLYKKKKKEEEEEE

 109. Helene B siger:

  OHHHHHHH MYYYYY GOOOOOD! HVOR ER DET FEDT!!!!! Kæmpe stort tillykke! Jeg er så glad på dine vegne, dit inspirerende og stærke kvindemenneske!

 110. Mette siger:

  Jeg hoppede og skreg af glæde, da min veninde sagde: “Har du set Rockpaperdresses’ instaopslag? HUN ER GRAVID!”. Jeg kunne vitterligt ikke være i mig selv af lykke på jeres vegne – det er så vidunderligt for jer!

 111. Winnie siger:

  Det lille ❤ jeg (og mange tusinde andre) sender er fucking ægte lykke, spændthed, forløsning og kærlighed, lige i jeres retning!! 🍀😉 Alle har sin egen grund til at følge og håbe samme med jer, og jeg var lige ved at tude, da jeg så dét her på instagram. Jeg har da haft tanken, at et lignende post nok var på trapperne , men som du selv siger, så er der langt fra det spæde håb til at man tør tro det sådan rigtigt… 🙏Babylykke!!! 👶🎉
  Min egen graviditet offentliggjorde min mor, da hun mente nu kunne vi fandeme godt gøre det (i 7 måned) … lidt fjollet set i bakspejlet (og overhovedet ikke lige som vi troede det skulle gøres). 😅
  MEN 1000 gange LYKKE til jer 3, eller 4. 👨👩👶🐕 Glæder mig til fortsat at følge jeres rejse . 👏😃

 112. Mette siger:

  Yayyyyy! Tillykke til jer begge! <3

 113. Stort tillykke! Jeg ønsker jer alt hend og lykke! ❤❤❤ mega meget kærlughed herfra😍😍😍

 114. Helene siger:

  Gigantisk tillykke til jer! Jeg blev SÅ glad på jeres vegne, da jeg så det i formiddag. Jeg måtte lige forklare fyren, jeg spiste brunch med, hvorfor jeg lige fik en glædeståre i øjenkrogen. Så vidunderligt for jer endelig at nå dertil!

 115. Tat siger:

  Hvor er det stort, kæmpe tillykke!!
  Er det lidt freaky hvis jeg siger, at jeg så sent som i forgårs faktisk kiggede på dine billeder og tænkte ‘hun er hélt sikkert gravid og offentliggør det sikkert meget snart’? Du så simpelthen så lykkelig og smilende ud på dine billeder, at det virkelig shinede igennem at du holdte på en stor lykkelig nyhed <3

 116. Tina siger:

  Kæmpe højt hurra og meget stort tillykke 🙂
  I fortjener at få sådan en lille guldklump ovenpå jeres forløb.
  Skønne billeder af jer, gem dem til jeres barn engang, det vil være smukt.
  Nyd tiden og glæd jer mega:-)

 117. Rebecca siger:

  TILLYKKE!!!! Er så uendeligt glad på jeres vegne. Hold nu op, hvor I fortjener det. Du er så sej og stærk og inspirerende altså. Og I bliver verdens bedste forældre <3 <3

 118. Nina siger:

  Kære Catrine,
  Først og fremmest tillykke.
  Sidste år omkring denne tid stod jeg, hvor du står nu. Du havde lige delt at I var ufrivilligt barnløse og jeg havde lige fundet ud af, at jeg var blevet gravid ved et uheld. Så forskellige situationer men så ens tanker! Hvad skal der blive af os, af mig og hvad med alt der jeg har drømt om, ønsket osv.
  Jeg følte både jeg havde fået jordens største gave samtidig med, at jeg ville ønske jeg selv havde haft lidt indflydelse på det.
  Når jeg fortalte det, kunne jeg slet ikke rumme folks glæde, for det var alt for uvirkeligt, især den første tid hvor man ikke kunne se eller mærke noget.
  Jeg turde ikke glæde mig eller tro på det. Jeg var så bange for ikke at få min mirakelbaby med hjem, for det var næsten for godt til at være sandt.
  Intet her gik som det skulle, jeg fødte 12 uger for tidligt og både min søn og vores lille familie fik en hård start på livet, men selv hvis tingene ikke går som planlagt, så får du dit mirakel i armene!
  jeg har verdens dejligste dreng i dag, selvom alt fra undfangelse til graviditet og fødsel var noget ingen burde igennem! Og han er det hele værd! Glæd dig!

 119. Lisa siger:

  Jeg står med tårer i øjnene af glæde på jeres vegne. Stort stort tillykke!

 120. Thea siger:

  Eeej, så sidder man her med våde øjne… KÆMPE, kæmpe stort tillykke!!!
  Oktoberbabyer er vidunderlige <3

 121. Eva siger:

  Ih, hvor er det altså dejligt for jer! Stort, stort tillykke!

 122. Carina siger:

  Kæmpe tillykke, hvor er det bare fantastisk. Bliver altid mega glad, når det lykkes for folk i behandling. Er så taknemmelig for, at vi har behandling i DK, for det at svært at forestille sig et liv uden børn, hvor man ikke en gang fik en chance udover naturens, hvilket i mit (og måske også i jeres) tilfælde aldrig havet givet et barn. Jeg havde selv nogle hormonforstyrrelser, der gjorde, at jeg skulle have medicin for at få en cyklus og kunen blive gravid. Men det tog 1,5 år fra det blev konstateret til jeg stod med en graviditet (jeg ikke tabte), og nu skal jeg føde om et par uger. Ret fantastisk.
  Når man tidligere har mistet kan det være svært at tro på det helt indtil benet og for mig blev det først helt virkeligt efter uge 23-24. Man beskytter nok sig selv. De første mange uger tænkte jeg, hver gang jeg gik på toilettet, at nu var det slut. Nu bløder jeg. Virkelig ikke særlig rart, men det skete heldigivs aldrig! Kunne forestille mig I har været i en bobel af lykkerus blandet med angst. Håber du kan nyde resten af din graviditet. Og vigtigst er nok at passe mega på sig selv. Man er ekstra sårbar, når man har været meget igennem – og det vigtigste er at anerkende det, så man kan få den rette støtte igennem sin graviditet.

 123. camillaB siger:

  Åh hvor er det altså skønne nyheder.
  Jeg sidder helt hormonelt (er i uge 26) og tuder, store glædeståre for jer.
  Det er så stort. Sikke en rejse i har været igennem (med godt og ondt) og nu bliver rejsen bare endnu vildere. Held og lykke med det, og KÆMPE tillykke! <3

 124. Maja siger:

  Ej men jeg begyndte fandeme at græde, da jeg så billedet af dig og Adam og scanningsbillederne, på Facebook! Muligvis en blanding af pms, tømmermænd, men så sandelig også bare kæmpe lykke over, at det endelig er lykkedes for jer!

 125. Amalie siger:

  Stort stort stort tillykke, jeg er så glad på jeres vegne. Græd glædetårer da jeg så det i går morges og fortalte både min mand og lillesøster om det, favorittenbloggeren er gravid, hvor er det fantastisk. Jeg håber, du får en skøn graviditet og kan nyde den, jeg er selv i uge 31 og har simpelthen ikke oplevet noget mere livsbekræftende i mit liv end at mærke vores søns spark i maven og glade smil fra fremmede, man møder på gaden. 2018 babyer, yay!

 126. Michella siger:

  Stort, stort tillykke med jeres lille mirakel💕 Det gør mig så glad på jeres vegne, og rørene triller, som jeg taster i tastaturet!
  Vi har været igennem samme tummel og efter halvandet år med hjælp, lykkes det endelig – også med vores sidste fryseæg🍀 Vi har aldrig været lykkeligere. Det er dog også først her i 2 trimester, at vi (nok mest mig) virkelig tror på, at vi ender med at sidde med en baby i armene til oktober. Trods de utallige (trygheds-) scanninger vi har været til, som gang på gang har vist et perfekt bankende hjerte❤️ Alt blir godt💞

  1. Michella siger:

   *tårene

 127. Caroline siger:

  Wauw, kæmpe tillykke! Jeg er sikker på, at I bliver fantastiske forældre <3 Jeg skal selv være mor for første gang i midt-september og bor på Vesterbro, så det kan da være, at vi ses der ude til en gravid-aktivitet 😉 Bedste hilsner her fra <3

 128. Sofie siger:

  Jeg får kuldegysninger! Så smukt og nemt at relatere til. Det hele! Du beskriver det hele spot on! Jeg har været der selv og havde rigtig svært ved at give efter og sådan rigtig glæde mig. Det er svært ovenpå en lang og sej fertilitetsbehandling. Kæmpe tillykke og det glæder mig af hele mit hjerte at du er kommet hertil og du tør at give slip og dele så åbenhjertigt. Bh Sofie

 129. Marianne Luna siger:

  Den dejligste nyhed! Stort, stort tillykke 🙂 Jeg håber på det allerdejligste, sunde og raske barn til jer. <3

 130. Louise siger:

  Hvor dejligt! Stort tillykke. Jeg fik tårer i øjnene og en klump i halsen, da jeg læste nyheden. For jeg har fulgt dig længe og været ked af alt det I skulle igennem. Jeg har selv for nylig fået en lille pige (for 9 måneder siden faktisk) på trods af at jeg også skulle være fertilitetsmæssigt udfordret. Det er så fantastisk at det kan lykkes alligevel – og det er så fantastisk at blive mor😍.

 131. Stine B siger:

  Stort stort stort tillykke ! Hvor er det skønt ! Både for jer men også for det kommende barn – sikke nogle skønne forældre det barn får – og sikke gener 😉
  Jeg har fået en lille dreng for en uge siden – nr. 2 arving i rækken – børn er virkelig det bedste – selv om de tager virkelig meget nattesøvn !
  Jeg har heppet på jer på sidelinjen – ligesom jeg kan se mange andre også har – og bliver helt glad indeni over at høre, at det nu er lykkedes – YAY! Jeg krydser alt for at det hele kommer til at gå helt perfekt og der til oktober kommer et skønt lille væsen på bloggen 😉

 132. Stine siger:

  Kæmpe stort tillykke! Det er fantastisk på alle måder. Jeg forstår udemærket din tvivlen og holden tilbage og dét, at det kan være svært at tro på, når det endelig lykkes. Men jeg tror også på, at det er vigtigt at slippe tvivlen så vidt muligt, at give sig selv lov til at være glad og tro på det. Gaviditeten er en fantastisk tid, og det er så vigtigt at få lov at dvæle ved det og GLÆDE sig!

 133. Elise siger:

  Det er så kæmpestort! Tillykke! ❤️ Er så glad på dine vegne.
  Jeg lagde mærke til på facebook, at du brugte emoji med forældre og en pige – kender I kønnet? Eller er det noget I gerne vil vide? I øvrigt tusind tak fordi du deler så meget af dig selv og denne proces. Har selv været der og kæmpet i flere år – nu med termin i maj. Så jeg kan nikke genkendende til stort set alt, du skriver. Tak!

  1. Cathrine siger:

   Nej det gør vi ikke – det var bare fordi der ikke var et kønsløst barn 😂 Kunne sgu ikke lige se om det var drengen eller pigen, jeg valgte! Og hvor er det dejligt med maj, stort til lykke! KH

 134. Marianne siger:

  Årh en dejlig nyhed! Kæmpe tillykke hvor er det dejligt for jer! Kender alt til følelsen af ikke at turde give slip for glæden og lykken efter behandling – jeg tror desværre det er en del af barnløshedspakken 😢 – kærlige hilsner og tanker fra en Mor til tre ivf-unger 😊

 135. Tanja siger:

  Stort tillykke til jer 😊

 136. Anja siger:

  Kæmpe stort tillykke 🎉 Blev helt rørt over dit indlæg selvom jeg bare er en tilfældig læser 🌸

 137. Mette siger:

  Åh for fanden TILLYKKe<3<3 Det er det vildeste når det ENDELIG lykkes!! <3 NYD DET! 🙂 Og kæmpe kram til dig!

 138. Christina siger:

  Weee stort tillykke!! Sikke en fantastisk nyhed, hvor er jeg bare glad på jeres vegne!!!

 139. Marie siger:

  Stort tillykke! Børn er jo små mirakler og dejligt I får jeres drøm opfyldt!
  Jeg ville helt klart gå med valget på en seng på 180 cm når I indretter nyt soveværelse. De små banditter har det med at rykke ind 😂💕
  Kh. En mor til 2 af slagsen 😀

 140. Mia siger:

  Åh mega kæmpe stort tillykke!! Fik helt kuldegysninger og blev total rørt da jeg læste nyheden! Tak for at vi har måtte følge jeres kamp – det har gjort mig klogere på min bror og hans kones kamp.
  Jeg glæder mig til at følge dette nye eventyr for jer!

 141. Christine siger:

  FOR POKKER !!!!!!!!! Sidder og tuder og smiler. Jeg kender dig selvfølgelig kun som blogger men jeg er så glad, på jeres vegne! I fortjener det og langt om længe skete det. JUBIIIIIII

 142. Isabella siger:

  SMUKT på flere plan❤️

 143. mette siger:

  Kæmpe stort til lykke <3 ingen ord kan til fulde udtrykke, hvor fantastisk livets begyndelse er, alt godt på jeres fremtidige rejse! Og husk mest af alt at lytte til jeres egen mavefornemmelse, når det kommer til, hvordan I vil indrette jeres lille familie

 144. Ulla siger:

  Uh, nu fik jeg læst dit indlæg efter at have set det på IG. Uha, sidder helt med tårer i øjnene nu. Jeg kender bare alle de følelser der. Også dem med at have svært ved at turde tro på det og glæde sig. Tillykke igen. Det er bare så stort… Du fortjener sgu den baby 😉 Og det kommer til at gå så godt. (indsæt hjerte-emoji)

 145. Henriette siger:

  Åh, hvor var det et skønt indlæg at læse.
  Jeg fulgte dig for et stykke tid siden, da du lige havde mistet og røg så helt af blogverdenen – nu venter jeg selv en Peanut til oktober og cruisede rundt for at kigge efter bloggere i samme situation – og så var det dig!
  Jeg glæder mig til at følge med ❤ Kæmpestort tillykke!

 146. Unknown siger:

  TIllykke!! Hvor er det dejligt!

Send en besked