Top

Hvordan får man en bæredygtig pension?

24.02.2019
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand — Annonce

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Matter Pension^^^Sådan jeg har det efter endelig at have startet min pension!

Medkvinder! Og vel egentlig også mænd – vi fortsætter snakken om pension. Jeg har startet min pension op. Jeg føler mig både stolt og super empowered – fordi jeg har gjort noget. Jeg har taget stilling.
Hvad har jeg så valgt?
Et styks ratepension med 5.000 kroner i fast overførsel hver sidste bankdag i måneden. Og alt jeg så betaler over de 55.900 kroner, som en ratepension må indeholde skattefrit årligt, det ryger over på en livslang pension. Men jeg kommer til at lave et lidt teknisk ‘i detaljen’ indlæg, som det næste, som også beskriver forskellen. De mega seje, frivillige kvinder hos Kvindeøkonomien har nemlig sagt ja til at lave en lille Q&A med os i næste del af pensions-eventyret (om man vil).
Hvad pensionsrelaterede spørgsmål I måtte have, skriv dem her i kommentarfeltet, så tilføjer jeg alle dem til min liste.
Men i dag skal det handle om nogle virkelig seje iværksættere. Og faktisk også den pension jeg har valgt.
Mange af jer nævnte både på indlægget HER og på instagram, at jeg skulle kigge nærmere på Matter. Især nu min egen interesse for bæredygtighed for alvor er vakt.
Men hvad er Matter?

Matter er sat i verden for at give dig et bæredygtigt alternativ til en normal pensionsopsparing. Det betyder, at du undgår investeringer i fossile brændstoffer, våben- og tobaksproduktion og samtidigt investerer mere af din opsparing i selskaber, der arbejder for en bæredygtig fremtid, hvis du sparer op til pension sammen med os og Skandia. Det er egentlig bare sund fornuft.

Det er deres egen tekst fra hjemmesiden. Matter er en bæredygtig investeringsfond, som har fået et partnerskab med Skandia. Det kommer du til blive meget klogere på i indlægget.
Nete, som er CMO hos Matter, skrev til mig, om jeg var interesseret i et samarbejde for længe siden. Først tænkte “ej, det er der ingen, der gider læse om”. Men nu er jeg selv blevet så hooked på både mit eget ansvar – både for økonomi og bæredygtighed. Så jeg vendte tilbage med et ja tak! De er nemlig helt ligeså seje, som de ser ud. Og pension er pludselig med dem blevet ret spændende for mig. Og det fornemmede jeg også det var for jer.
Bare lige for at tegne det op – jeg har som privatperson valgt Matter (og dermed Skandia), men den del er altså ikke en del af samarbejdet. Det er mit eget valg og på ingen måde noget spons-agtigt. Jeg har helt samme vilkår som alle andre.
Nuvel; værsgo at blive klogere på seje Matter.

I samarbejde med Matter

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Matter Pension

Hej Nete, FEDT vi skal lege sammen omkring det her indlæg. Først og fremmest, hvordan er idéen kommet til at starte Matter?

Det hele begynder i New York, i FN’s hovedkvarter, i september 2016, hvor Niels, en af Matters stiftere, arbejder på det tidspunkt. Her er mere end 150 præsidenter og premierministre fra hele verden samlet til FN’s årlige generalforsamling for at diskutere global udvikling, fred og menneskerettigheder.
Året forinden har FN’s 193 medlemslande vedtaget de 17 ”Sustainable Development Goals”, som bliver døbt Verdensmålene. Temaet i 2016 er i høj grad, hvordan målene kan blive realiseret. Der mangler vilje, kompromiser og ressourcer. I særdeleshed finansielle muskler til at løfte udfordringen. Helt konkret mangler der 2500 mia. dollars i årlige investeringer, hvis målene skal realiseres. Det er noget af et prisskilt, og pengene er svære at finde.
Både regeringer, FN og NGO’erne har svært ved at rejse penge i den størrelsesorden, og det står klart, at der skal etableres samarbejder med den private sektor, og der skal rejses mange milliarder fra de bankerne og pensionskasserne, hvis udfordringen skal lykkes.
På det tidspunkt har den danske pensionssektor langt fra taget opgaven på sig endnu. Investeringerne i grøn energi og infrastruktur er begyndt, men der er langt mellem snapsene, og der investeres stadig flere hundrede milliarder i skadelige og kontroversielle selskaber. Med 4000 mia. kr. i danske pensionsopsparinger er der gode muligheder for at gøre en gigantisk forskel med danskernes pensionsmidler, men det sker kun i meget ringe grad.
Det ville Matters stiftere, Niels og Emil, ændre på. Niels får ideen til Matter på sit kontor i New York i 2016 efter FN’s generalforsamling, og han begynder at sætte de første gule post-its op på væggen. Visionen med Matter blev at skabe et alternativ i den danske pensionssektor, der skulle være muligt for almindelige mennesker at få en pensionsopsparing, hvor deres penge kunne blive investeret bæredygtigt og gøre en forskel uden, at det kostede ekstra. Vi ville med Matter dermed kunne rykke store summer fra pensionsopsparinger ud af ubæredygtige investeringer og skabe en positiv impact på klima og verden i en stor skala. Fire måneder senere begynder arbejdet, da Niels flytter til København, og han og Emil går i gang.

Hvem er I bag?

Teamet bag Matter består af en blanding af folk med økonomiske, merkantile og humanistiske uddannelser med baggrund i FN og konsulenthuse som Qvarts og Struensee. Vi har også et hold af dygtige udviklere, der er med til at sætte nye standarder for, hvordan man kan screene porteføljer og bygge digitale oplevelser.

Pensionsmarkedet i Danmark er fyldt med gamle, tunge, konservative spillere; hvad synes I der mangler hos dem? – Hvad er det, de gør “forkert” med vores penge?

For det første mener vi, at der mangler en mere seriøs tilgang til bæredygtighed. Mange af de store pensionsselskaber i Danmark snakker om bæredygtige investeringer, men når vi så dykker ned i deres porteføljer og ser, hvordan de investerer danskernes opsparinger, kan vi se, at de ikke lever op til det, de taler om.
Vi lavede en analyse af 13 af de største danske pensionsselskabers porteføljer, der ligger offentligt tilgængelige. Her kunne vi se, at man som kunde hos dem får investeret sine pensionskroner i over 150 olie, kul og gasselskaber i gennemsnit. Man kan læse mere om vores analyse og se det totale overblik over, hvor mange skadelige virksomheder ens pension investeres i i vores blogindlæg HER.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Matter Pension

En af mine bekymringer før, jeg signede op hos jer, det var at I jo er en start-upper – altså I er først lige startet op i efteråret. At lægge mine livsinvesteringer hos jer virkede måske som en risiko. Så erfarede jeg, at I har en partner i Skandia. Det er faktisk hos dem, man signer op – og så vælger man jeres ‘produkt’ til. Hvorfor har I valgt Skandia, kan man stole på dem? På den bæredygtige front? – Hvorfor har I ikke valgt at gøre det hele selv?

Grunden til, at vi ikke selv har startet et pensionsselskab, er, at man som pensionsselskab skal have en banklicens – en tilladelse fra Finanstilsynet om at åbne en finansiel institution. En banklicens koster snildt 50 millioner kroner og kan tage 2-3 år at få. Det er formentlig også grunden til, at man ikke har set mange start ups i bank– og pensionsbranchen endnu.
Hos Matter ville vi ikke lade os bremse af det – vi ville i gang så hurtigt som overhovedet. Vi har kun 10 år til at reducere verdens CO2 udledning med 50% og minimere fatale skader på klimaet.
Vi har derfor gjort som andre start ups i den finansielle sektor – for eksempel Lunarway, hvor vi har fundet en etableret samarbejdsparter i sektoren, der har de nødvendige licenser, for at kunne operere. Vi forstår godt, at det er svært for udefrakommende at forstå sammenhængen, fordi man er mest vant til at se de store, etablerede pensionsselskaber og banker i Danmark. Vores samarbejde med Skandia er den første af din slags i Danmark, og det kræver selvfølgelig, at vi får forklaret vores kunder, hvordan det hele hænger sammen og, at man får den helt samme sikkerhed som hos andre pensionsselskaber.
Hos Matter er vi eksperter i bæredygtighed og teknologi. Vi har brugt de sidste 1,5 år på at bygge et digitalt screeningsværktøj, der kan udpege olieselskaber, våbenselskaber osv. i en portefølje på en automatiseret måde. Det er nemlig meget tidskrævende og dyrt at sidde manuelt og udpege de “dårlige” selskaber i porteføljer med tusindsvis af selskaber. Vi har derfor gjort det nemmere og mere sikkert – og dermed også billigere for vores kunder i investeringsomkostninger at sortere de skadelige selskaber fra.
I tæt samarbejde med Skandia sætter vi dermed retningslinjerne for, hvad vores kunders opsparinger investeres i, og så administrerer og investerer Skandia vores kunders opsparinger. Man kan stole på, at ens penge investeres bæredygtigt af Skandia, fordi vi hos Matter arbejder tæt sammen med Skandias Asset Management afdeling, når porteføljen skal defineres. Vi kan med screeningsværktøjet nøje sortere de skadelige virksomheder fra.
Vi har valgt Skandia, fordi de var meget interesserede i at samarbejde med et ambitiøst start-up som vores, og fordi de så potentialet i at tilbyde mere bæredygtige investeringer. De har historik med at arbejde med sociale investeringer i Danmark og Sverige, og så oplevede vi en rigtig god kemi.
Det positive er, at vi kan fokusere på det, vi er bedst til: bæredygtige investeringer og teknologien til det, og så har vi en dygtig partner, der kan levere professionel rådgivning til vores kunder.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Matter Pension

I har opbygget en bæredygtig investeringsfond, hvordan har I båret jer ad med det? Og hvordan sikrer I jer, at de selskaber I investerer i forbliver grønne? Kan I garantere at penge investeret gennem jer aldrig investeres i kernevåben, fossile brændstoffer osv?

Først og fremmest frasorterer vi alle selskaber, der producerer våben, tobak og fossile brændstoffer, og vi undgår virksomheder, der ikke respekterer menneskerettigheder eller f.eks. dømmes for korruption. Desuden får du også flere investeringer i virksomheder, der arbejder med grøn energi, sundhed og miljøteknologi. Kort sagt har vi – i så høj grad som muligt – udvalgt investeringer, der ligger op ad FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Vi sikrer det via vores screeningsværktøj, der kan analysere pensionsporteføljer. Med det kan vi på et øjeblik analysere en portefølje på eksempelvis 2500 selskaber og finde de skadelige selskaber.
Det betyder, at vi screener alle vores investeringer både på forhånd og løbende for at sikre, at der ikke indgår kontroversielle virksomheder. Desuden udregner vi investeringernes klima- og miljømæssige aftryk og sammenligner dette med en ganske almindelig dansk pensionskasse. Dermed skaber vi transparens og gør det også muligt for vores kunder at følge med i aftrykket af netop deres pensionsinvesteringer (mere om hvor man kan se det senere).
Investeringsporteføljen består af aktier og obligationer, hvilket er de mest klassiske investeringskategorier på markedet. Har man en bæredygtig pensionsopsparing med Matter og Skandia, vil man altid eje både aktier og obligationer – andelen af aktier kontra obligationer afhænger af både risikoprofil og hvor lang tid der er til, du går på pension.
Måden, vi investerer i aktier og obligationer på, er gennem ETFer: En ETF i denne sammenhæng er en ”pakke” af forskellige aktier eller obligationer. Når man investerer i én ETF, investerer man altså i mange forskellige aktier eller obligationer på én gang. Det gør det til en simpel og effektiv metode til at sprede sin risiko over flere forskellige investeringer.
Investering i ETF’er medfører samtidig lave omkostninger sammenlignet med mange traditionelle investeringstilgange; dette er tilfældet, fordi de fleste ETF’er er passivt forvaltede. Ideen med passive investeringer er, at man ikke ændrer i eller handler med sine aktier eller obligationer alt for ofte, da det hurtigt bliver dyrt.
Kort sagt betyder dette, at man gennem investering i ETF’er typisk investerer relativt bredt og undgår at betale dyrt for finanshajernes forsøg på at udvælge individuelle ”vindere” og ”tabere”.
Det er dog langt fra simpelt at kombinere bæredygtighedshensyn og ETF-investeringer. Da én enkelt ETF ofte indeholder mange aktier eller obligationer (ofte hundredevis af forskellige selskaber), er det meget typisk, at blot én af disse aktier ikke er acceptable i vores bæredygtighedsoptik. I dette tilfælde bliver vi nødt til at ekskludere hele ETF’en og kan ikke blot ekskludere den enkelte aktie. Det samme kan ske, hvis en given ETF’s sammensætning af underliggende aktier (eller obligationer) pludseligt ændres – eksempelvis ved at der introduceres nye aktier i ETF’en.
Derfor har vi screenet – og screener løbende – størstedelen af ETF-markedet for at finde frem til en portefølje, der på samme tid balancerer attraktive afkastforhold og er den mest bæredygtige pensionsløsning i Danmark.
Vi kan garantere, at dine penge ikke investeres i producenter af: fossile brændstoffer, tobak, våben og heller ikke virksomheder, der er flaget for brug af børnearbejde, medvirker i korruption eller menneskerettighedsskandaler.
Matter pension, Rockpaperdresses

^^^Screendumps fra hvordan min egen profil kommer til at se ud, så snart den er oprettet, hvor jeg kan følge mine investeringer tæt

Jeg tænker, at dem, der vælger at være kunder hos jer, er nogen der engagerer sig, følger med og tager stilling. Hvordan kan man følge investeringerne?

Helt sikkert! Lige nu snakker vi med alle dem, der skriver sig op, og det er rigtig inspirerende at høre, hvordan så mange mennesker tager stilling og har en kritisk holdning til, hvad deres penge investeres i.
Om få dage kan man som kunde logge ind på en digital platform, vi har udviklet. Her kan man som kunde logge ind med sit nem-ID og se, hvor stor en impact ens Matter-opsparing har skabt sammenlignet med, hvis man havde en almindelig pensionsopsparing.
Her kan man se for eksempel se hvor meget CO2, der er undgået osv. Jeg sender dig en video og nogle screendumps af platformen, så du kan se, hvordan det ser ud. Jeg tjekkede lige med din rådgiver, og du er vist ikke helt færdigoprettet og klar til at logge ind endnu 🙂
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Matter Pension
Jeg signede mig faktisk op hos jer i sidste uge. Jep, jeg er en af jeres første “medlemmer”, om man vil. Jeg har valgt den høje risikoprofil, fordi mine penge skal stå hos jer i mange år. Men som jeg kunne forstå, så svarer jeres høje risiko for den mellem risiko hos Skandia. Hvordan kan det være?
SEJT! Vi er så glade for, at du vil have en bæredygtig pension! 🙂 Velkommen til!
Der er forskel på, hvordan pensionsselskaber definerer risikoprofilerne. Vores højrisiko-profil, som du har valgt, består af 80% aktier og 20% obligationer – og det svarer til en af Skandias middelrisikoprofiler. Skandia har syv-ni risikoprofiler og derfor flere variationer.
Vi har lavet tre risikoprofiler for at gøre det mindre komplekst, og dermed lander vores højrisiko lidt imellem Skandias højrisikoprofil (med 100 procent aktier) og en mellemrisikoprofil, hvor der også er obligationer.
Det vil altså sige, der er flere måder at sammensætte en højrisikoprofil på, og vi har ønsket, det skulle være et valg, der er nemt at træffe.

Jeg kan godt tænke: ALLE skal da have det Matter-produkt. I har ikke overvejet at sælge jer og jeres fondsværktøjer til mange pensionskasser? Når I jo sådan set “blot” sidder som eksperter i bæredygtige investeringer, og ikke sidder på selve pensionskassen?

Jo helt sikkert. Vi vil rigtig gerne hjælpe pensionsselskaber over hele verden med at investere bæredygtigt, og det kan vi gøre, fordi vi har udviklet det digitale screeningsværktøj, som de reelt set kan købe af os og bruge ift. deres investeringer.
Vi er i fuld gang og i dialog med mange interesserede parter i Danmark og i udlandet – både i pensionssektoren, men også i andre brancher, der arbejder med investering. Vi bruger rigtig meget tid på at gå i dialog med branchen generelt.
Så det her er kun starten af en spændende rejse, hvor vi vil være med til at sætte nye standarder for, hvordan man investerer penge generelt.
FYI: Vi er som sådan ikke “investorer”. Jeg ved, det er lidt kringlet at forstå, men Finanstilsynet er ret emsig med, hvad man siger og ikke siger i den finansielle sektor. Vi er eksperter i bæredygtige investeringer, men helt praktisk, så investerer Skandias Asset Managment afdeling pengene efter de kriterier, som vi har opsat 😉 Det er ikke nemt, I know! 🙂 

Hvordan ser fremtiden ud på de grønne investeringer? Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der også er en del der trækker den anden vej. Ud af Parisaftalen fx. Sig selv nærmest. Er fremtiden grøn for jer at se med pengebrillerne på?

Kort sagt – ja, der er desværre stærke kræfter, der fortsat holder fast i olie, eksempelvis. Men heldigvis går stort set alt innovationskraft og udviklingskompetence i retningen af at finde nye, bæredygtige løsninger på klassiske problemer. Det er eksempelvis den udvikling, der gør, at grønne løsninger i højere og højere grad kan konkurrere med klassiske fossil-baserede løsninger på pris og kvalitet.
Vi tror på, at man skal sætte sine penge i de, man gerne vil se mere. Køber man økologisk i supermarkedet, vil der skabes større efterspørgsel på økologiske varer. Det er det samme på aktiemarkedet. Det, der investeres i, får mulighed for at vokse.
Hos Matter tror vi heller ikke på, at det giver mening finansielt at investere så meget i olie i fremtiden. Som eksempel er mange lande i gang med at udfase brugen af benzinbiler, og man udbreder brugen af grøn energi  – så er der overhovedet brug for så meget olie i fremtiden? Forhåbentligt ikke.
Der har i mange år eksisteret en bekymring i branchen for, at investeringer i særligt ansvarlige virksomheder ikke var en god investering. I de seneste år er det dog påvist fra flere forskellige, respekterede kilder (Harvard Business Review, Morgan Stanley m.v.), at de mest ansvarlige børsnoterede selskaber (hvad angår for miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold) over de seneste 10 år generelt har klaret sig lige så godt – eller bedre – end deres traditionelle modparter.
Samtidigt har bæredygtige versioner af klassiske markedsindekser, som f.eks. S&P 500, klaret sig bedre end de oprindelige indekser. Således har afkastet fra S&P 500 Environmental and Socially Responsible Index klaret sig bedre end S&P 500.
Tidligere afkast er dog aldrig en garanti for fremtidige afkast, og det er derfor ikke muligt at udtale sig om forskellen på bæredygtige og traditionelle virksomheders afkast fremadrettet. I Matterstræber vi dog som sagt efter at kunne tilbyde en portefølje, der balancerer bæredygtighedsmål og en række finansielle parametre. Dette gøres blandt andet ved investering i adskillige ETF’er med forskellige fokusområder i forhold til både geografi og sektor. Investeringerne omfatter en stor mængde selskaber (og investeringer i statsobligationer fra diverse lande), hvorfor der opnås en stor risikospredning. Investeringerne er desuden passivt forvaltede og afkastet forventes således at følge markedsafkastet nogenlunde, med mindre udsving over årene. Hvis man gerne vil nørde det, kan man læse mere HER.

Emil, som jeg talte med, da jeg ville oprette mig sagde “Der er ingen grund til at gå på pension hvis der ikke er en verden at gå på pension i”. Nu er det jo ikke alle, der kan være medlemmer gennem jer hvis de fx har en arbejdsmarkedspension. Men hvordan skubber vi så til alle de tunge gamle pensionskasser om at tage ansvar for deres investeringer, som kunder?

Hvis man har mulighed for det, kan man jo gå til sin chef og anbefale Matter som virksomhedspension. Vi vil meget gerne tage et møde med virksomheden og komme med et tilbud på, hvad vi kan give deres medarbejdere.
Hvis man er tilknyttet store sektorer og har svært ved at få indflydelse på den slags beslutninger – for eksempel hvis man er sygeplejerske, så vil vores anbefaling være, at man deltager i pensionsselskabets generalforsamlinger eller ringer til en rådgiver og udtrykker ønsket om et bæredygtigt alternativ.
 

24 kommentarer

 1. Alona siger:

  Kæmpe stor fan af dette indlæg! Så lærerigt og Matter er for seje! *signing up now*

  1. Cathrine siger:

   YESS! Do so honey – især os selvstændige, vi skal ikke glemme det. KH

 2. Louise siger:

  Et par pensionsrelaterede spørgsmål til næste runde (stor fan af dette emne i øvrigt)
  •hvis man arbejder freelance, hvordan sammensætter man så bedst sin pension? Hvor meget skal man sætte af fra man er 30 år, hvor længe?
  •hvordan forholder det sig skatteteknisk?
  •hvad sker der med pensionen hvis man dør? Går den til børn, ægtefælle eller ..?

  1. Nanna siger:

   Jeg er totalt med på disse tre spørgsmål! Og så et mere:
   – Hvis man vælger en højrisikopension, kan man så reelt tabe penge?

   1. Nete siger:

    Hej Nana. Nete fra Matter her. Nu er jeg ikke pensionsrådgiver, så jeg synes, du skal snakke risikovillighed igennem med en rådgiver 🙂 det er en smagssag. Men grunden til, at man anbefaler højrisiko, når man er ung og de første mange år af ens pension er, at man har rigtig mange år tilbage. Så man kan godt tåle at miste noget ét år, for så at vinde mere andre år. Senere i livet vil man justere sin risikoprofil, når man er tættere på pension og har mere at miste 🙂

  2. Charlotte siger:

   Hej Louise,
   Hvis jeg var dig ville jeg vende alle de ting med en rådgiver, som ser på din (og evt en samlevers) økonomi, men standard svarene er:
   -Tommelfingerreglen er 15% af din løn, hvis du starter når du er 30 og ønsker 80% af din levestandard, som du har i dag. Men det afhænger af hvornår du går på pension feks. Hvis du feks bare går på pension to år før, kan det betyde en rimelig stor forskel.
   -hvis du er selvstændig kan du måske benytte dig af 30%s ordningen hvor man kan skyde op til 30% af sit overskud ind i sin pension og få skattemæssig fordel af det.
   -hvem der arver din pension afhænger af dine familieforhold og evt begunstigelser eller testamente. Umildbart vil pengene gå til nærmeste pårørende. Men du kan sætte det anderledes op

 3. Katrine siger:

  Angående sidste spørgsmål i indlægget – må man ikke oprette en selvstændig pension hos Matter selvom man har en arbejdsmarkedspension?

  1. Nete siger:

   Hej Katrine
   Jo, du må meget gerne oprette din egen opsparing ved siden af din arbejdsmarkedspension 🙂 Det har vi flere kunder, der gør.
   Bedste hilsner
   Nete fra Matter

 4. Katrine siger:

  Er der forresten nogen der ved om det er muligt at få uafhængig rådgivning omkring pension? Jeg vil gerne vide mere uden at blive solgt et produkt samtidig.

 5. Charlotte siger:

  Er det stadigvæk Skandia? Er de ikke overtaget af AP Pension?

  1. Nete siger:

   Hej Charlotte. Jo, det er rigtigt. Skandia er blevet opkøbt af AP Pension. Vi fortsætter samarbejdet med AP med uændrede vilkår ift. vores aftale med Skandia. Vi har ikke ændret vores kommunikation omkring Skandia endnu, fordi de er i fuld gang med overtagelsen. Så lige nu er det fortsat Skandia lidt endnu og snart ændrer vi det også udadtil.
   Bedste hilsner
   Nete fra Matter

 6. Celia siger:

  Et spørgsmål i en helt anden boldgade: hvor er kjolen fra?

  1. Cathrine siger:

   Den er fra STories: https://apprl.com/al/4cgy/ (reklamelinj) SÅ fin! KH

 7. Emilie siger:

  Megafedt med fokus på det her! Jeg har også et spørgsmål:
  Hvis den ene i et forhold arbejder mindre end den anden og dermed tjener mindre – fx fordi man som familie prioriterer sådan i en periode, hvor der er små børn – er der så en mulighed for at dele pension?
  Et er jo, at man mens perioden står på tjener mindre, men man kommer også bagud på pointen ift pensionen…

  1. Cathrine siger:

   Og det er faktisk en af grundene til at mænd og kvinder står stadig skævt i forhold til hinanden. Vi kvinder kommer bagud på fx pension, fordi vi oftest tager den lange barsel.
   Der er ikke et entydigt svar, men du kan læse mere her: https://www.velliv.dk/dk/privat/livssituationer/privatlivet/i-skal-skilles/deling-af-pension-ved-skilsmisse
   KH

 8. Camilla siger:

  Tak for super spændende og relevant indlæg. Og dejligt at du sætter fokus på vigtigheden af bæredygtig pension som en måde at bidrage positivt til FNs verdensmål – ville ønske at flere bloggere ville gøre det!

  1. Cathrine siger:

   TAK Camilla, virkelig dejlig ros <3 Jeg synes Matter er en ægte sej samarbejdspartner. KH

 9. Et nysgerrigt branchespørgsmål – Skandia er netop blevet opkøbt af AP Pension og er i gang med at blive fusioneret ind i AP. Hvad betydning får det for Matter? Kan partnerskabet fortsætte under AP-hatten givet at AP indtil videre ikke har været nær så synlige på start up markedet?

  1. Nete siger:

   Hej Caroline
   Ja, det er rigtigt. Skandia er blevet opkøbt af AP Pension. Vi fortsætter samarbejdet med AP med uændrede vilkår ift. vores aftale med Skandia. Fordelen er, at AP er kundejet 🙂 Vi har ikke ændret vores kommunikation omkring Skandia endnu, fordi de er i fuld gang med overtagelsen. Så lige nu er det fortsat Skandia lidt endnu og snart ændrer vi det også udadtil.
   Bedste hilsner
   Nete fra Matter

 10. Mikala siger:

  Tak fordi du sætter fokus på dette emne 🙂
  Det er så vigtigt, at vi kvinder også kæmper med ved pensionsfrontlinjen på trods af eventuelle pauser i arbejdslivet. Det er SÅ vigtigt, det du gør, Cathrine!

  1. Cathrine siger:

   Dejligt det kan bruges Mikala, og ja for pokker! Det er så vigtigt – vi kvinder skal med ombord. KH

 11. Linn siger:

  Jeg vil bare gerne sådan helt basic have en how-to-guide til pension, hvis man er helt grøn på området. Hvor pokker starter man lige? Jeg har en ret ussel firmapensionsordning og vil gerne tage mere aktivt stilling til min pension, men det er som om, at det skræmmer mig lidt og føles alt for stort og voksent endnu.

 12. Therese siger:

  Enig med Linn. Og endnu et spørgsmål: Jeg har flere pensioner fra forskellige ansættelser i løbet af mit arbejdsliv. Jeg har stadig ikke overblik. De penge gad jeg godt at samle et sted, så jeg ikke modtager små-beløb fra “gamle pensioner” når jeg bliver 70. Det synes jeg er noget rod. Kan jeg flytte det hele over til Matter og så spare op oveni? Og hvordan fungerer det hvis man er offentligt ansat og kun vil støtte Matter? Skal jeg så bare have 2 opsparinger? Jeg glæder mig til guiden, for det er dælme ikke nemt at overskue! Kh <3

 13. Cecilie siger:

  Hvor er det interessant og en super spændende start-up! Det er meget relevant for mig så jeg vil helt sikkert kigge nærmere på det.
  Fedt samarbejde du har lavet og godt gået med denne voksen-opgave! 😀

Send en besked