Top

Interview: RPD X Soleima

08.02.2018
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand — Annonce

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Warner Music Denmark, Soleima, Sarah Mariegaard

translations below by Camilla
Annonce i samarbejde med Warner Music Denmark

Jeg har GLÆDET mig til at dele denne her lille video med jer! Et lille interview jeg lavede med Sarah aka. Soleima for en lille måneds tid siden på en af mine yndlingsspots i Købehavn – Central Hotel & Café.
Sarah mødte jeg for første gang for seks-syv år siden, dengang hun var en del af Flødeklinikken. Jeg skulle interviewe dem til Mama, tror jeg – en hedengangen ungdomsradiokanal på DR, og jeg havde ikke megen erfaring. Ind kommer denne her kæmpe flok af syv mennesker, som grinede, fyldte og jeg blev helt nervøs. Når du skal interviewe et band, så vil du som regel helst bare interviewe forsangeren og måske en trommeslager – ikke for mange mennesker, for det er ikke til at styre, og så får man sved på panden som vært.
Men Flødeklinikken var slet ikke ubehøvlede eller anmasende eller for meget. De virkede nærmere som en familie, brødre og søster, der respekterede og lyttede til hinanden. The Kelly Family – på den nice måde, haha! Jeg ville sgu gerne adopteres og med på tur.
Jeg var vild med deres lyd, Thøger og Laurits’ rap og så Sarahs stemme, der klart puttede fløden i klinikken. Så lækker, luftig, varm og sensuel – på den ikke påtagede måde. Derfor jeg ærligt talt også en kende skuffet, da de gik hver til sit. De lavede noget ingen andre gjorde, lød som ingen andre.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Warner Music Denmark, Soleima, Sarah Mariegaard
Men hey! Der kom noget andet lækkert ud af det – Thøger laver stadig musik (I kender ham). Emil laver stadig musik (producer og skriver på denne her blandt andet). Laurits er på pladeselskabssiden, ligeledes Peter. Jeg tror egentlig, de alle har fingrene i musikmulden stadig.
Og så er der Sarah.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Warner Music Denmark, Soleima, Sarah Mariegaard
Jeg lavede Smag på P3 (eller var det måske P3s MFK?) og skulle have noget ny musik med. På min Soundcloud var der dukket et lille billede af en pige på en pool float op sammen med en sang, der hed Wasted. Og jeg var HELT skudt i det. Jeg spillede det selvfølgelig i radioen, som den allerførste (ærligt, jeg havde rippet den fra nettet – det skulle bare deles med det samme!) og kort tid efter var det P3s Uundgåelige.
Den bløde, sensuelle, sprøde lyd, som jeg havde savnet – endelig tilbage. Nu under aliaset Soleima. Stilsikkert, internationalt lydende, selvsikkert, cool. Det var så spændende – og igen, en lyd ingen lige havde på det tidspunkt.
Og sådan er Sarah generelt – helt sin egen. Om jeg er hendes største fan, skal jeg ikke kunne sige. Men stor, JA! Jeg elsker at opleve en ung kvinde stå på scenen og være hundrede procent sig selv. Hun danser, som stod hun foran spejlet derhjemme, og det er inviterende og stærkt. Jeg er der med hende, hver gang. Og det er de 200-500-10.000, der står til samme koncert også. Det er en kunst at kunne levere intimitet i så store, åbne rum.
Det kan Soleima.
Hun laver al sin musik selv, først og fremmest, og har et fuldstændig vanvittigt øre for lyd og leg. Det er det, hun gør i alt, hvad hun kaster sig ud i. Leger. Det virker så let – og det er kunsten. For der lægger så mange bevidste beslutninger bag alting, det ved jeg.
Det har været rigtig sjovt at følge med fra starten, både fra Flødeklinik-tiden og til nu med Soleima. Om jeg helt kan bryste mig af at have opdaget hende i P3-sammehænge er måske til grænsen, og det er også underordnet – det vigtige var, at hun kom frem. For Soleima skal høres – og heldigvis er der meget mere i vente til os i 2018 (hør hende lige på Spotify eller whatever streamingtjeneste I har!). Hun rejser rundt i verden og arbejder sammen med ligeså dygtige musikmennesker, og det glæder jeg mig meget over på hendes vegne.
Så værsgo’ at se det lille interview. Halvanden times interview klippet ned til seks minutter – vi taler om at lave en fan-edition en dag, for der var bare SÅ mange gode pointer, haha! Om kvinder i musikbrancen, hvordan vi skal fremme kvindelige musikere – og hvordan vi ikke skal. Måske der kommer en extended edition, og så siger jeg til 😉 NU må I nyde snakken om selvsikkerhed og præstationsangst og meget andet.


 
Må jeg sige, hvor fuldstændig vidunderligt, jeg synes, det er med denne her nye bølge af sangerinder, som er så meget sig selv, og som sætter intimitet, at være sig selv, musikken osv. langt højere end at se ud. Nu er jeg opvokset med en generation af 90’er-sangerinder, som i høj grad blev promoveret på udseende og sex appeal. Britney, Christina Aguilera osv. Jeg har været kæmpe fan af dem – og hey, hvis ens eget valg er at lave musikvideoer nøgen, hvis det er ens egen lyst at lave sexede magasinforsider – DO IT. Det er empowering, når det er dit valg, når du gør det på din måde. Rigtig meget af det image den årgangs sangerinder havde (og helt sikkert også tidligere tiders) var bare skabt af, hvad mænd ville synes var sexet. Hvad, pladeselskaber mente, ville sælge.
Mø, Soleima, etc. De viser noget andet. De tør være dem selv, og det giver mig lyst til at være mig selv. De er seje, skarpe, selvstændige, kloge, modige, stærke, sjove. Det vil jeg rigtig gerne give mine niecer at vokse op med. Det skal de i langt højere grad se end den der 90’er-glossede musikverden (som jeg nu altså KNUSelsker, no doubt), hvor både drenge- og pigegrupper, kvindesolister og herresolister skulle leve op til stereotyper af deres eget køn.
Kvinder må også gerne danse, som om ingen kigger. Ligesom mænd må! Der er ingen grænser for køn, for hvad der er tilladt, kvinder er ikke længere bare smukke og mænd ikke længere bare stærke – og det er så smukt, synes jeg.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Warner Music Denmark, Soleima, Sarah Mariegaard
I have been so EXCITED to share this short video with you! A small interview I did with Sarah aka Soleima about a month ago in one of my favourite spots in Copenhagen – Central Hotel & Café.
I first met Sarah six-seven years ago, when she was part of Flødeklinikken (Danish hiphop band from 2005). I was interviewing them for Mama, I think – a defunct youth radio station on DR (Danish Broadcasting Corporation), and I didn’t have a lot of experience. These seven people came bursting into the studio, laughing, taking up so much space, making me nervous. When you’re interviewing a band, you’d generally prefer to just talk to the lead singer and maybe a drummer – too many people is just too uncontrollable, and then you start sweating as a host.
But Flødeklinikken weren’t impolite or pushy or too much. They almost appeared like a family, brothers and sisters, who respected and listened to each other. The Kelly Family – in that nice way, haha! I wanted to be adopted and join them on tour.
I loved their sound, Thøger and Laurits’ rap and then Sarah’s voice, which really put the cream into the clinic (‘Flødeklinikken’ literally means ‘The Cream Clinic,’ playing on the Danish word for maternity ward, ‘Fødeklinikken’). So delicious, airy, warm and sensual – in a non-affected way). For that reason, I honestly felt a bit let down when they parted ways. They were doing something no one else did, sounded like no one else. 
But, hey! The break-up enabled other delicious things – Thøger is still making music (you know him). Emil is still making music (producer and writer behind this one, for one). Laurits is on the record label side, just as Peter. They are all still deeply tuned in on music, I think.
And then there is Sarah.
I was doing Smag på P3 (or was it P3’s MFK?), and had to find some new music for it. On my Soundcloud, a small image of a girl on a pool float appeared with a song called Wasted. I was COMPLETELY stuck on it. I was the first to play it on the radio (to be honest, I had taken it from the internet – it had to be shared immediately!), and shortly after, it was P3’s Uundgåelige (‘inevitable’).
The soft, sensual, crisp sound, which I had missed – finally back. Now under the alias, Soleima. Stylish, Internationally sounding, confident, cool. It was so exciting – and, again, a sound without comparison at the time.
And that’s how Sarah is in general – completely her own. Whether I’m her biggest fan, I have no idea. But big, INDEED! I love to experience a woman standing on stage and being herself 100 %. She is dancing as if she were standing in front of the mirror at home, and it’s inviting and strong. I’m there with her, every time. The same goes for the 200-500-10,000 other people in her concert audience. It’s an art to deliver intimacy in big, open spaces.
Soleima masters that art.
She creates all of her music on her own, first and foremost, and has a totally insane musicality and ability to play around with it. That’s what she does in everything she takes on. Plays. It seems so easy – and that’s the art. There are so many conscious decisions behind everything, I know that.
It’s been super fun to follow this from the beginning, from the Flødeklinikken days and now with Soleima. Whether I can boast to be the one who discovered her on P3 may be stretching it – and irrelevant. What’s important is that she appeared. Soleima is worth listening to – and luckily there’s so much more in sight in 2018 (please listen to her on Spotify or whatever streaming service you have!). She’s travelling around the world and working with similarly talented music people, and I’m so happy for her.
So, go ahead and watch the small interview. 1.5 hours cut down to six minutes – we’re talking about doing a fan edition some day, as there were SO many good points, haha! About women in the music industry, how to promote female musicians – and how not to. Maybe we’ll launch an extended version, and if so, I’ll let you know For NOW, please enjoy the chat about confidence and performance anxiety and much more. 
I want to mention how utterly wonderful I find this new wave of female singers, who really allow themselves to be who they are, and who value intimacy, authenticity, music etc. much higher than appearance. I grew up with a generation of ’90s-singers who, to a large degree, were promoted on their looks and sex appeal. Britney, Christina Aguilera, etc. I was a huge fan of them – and, hey, if your choice is to be naked in music videos or shoot sexy magazine covers – DO IT. It’s empowering if it’s your own choice, when you do it your way. So much of the image belonging to that generation (and probably also previous generations) was just created by what men considered sexy. What the labels thought would sell.
MØ, Soleima, etc. They’re showing something else. They dare to be authentic, and that makes me want to be authentic. They are cool, switched on, independent, smart, brave, strong, fun. I’d love for my nieces to grow up with that. I’d rather have them watch that than the glossy ’90s music world (which I also LOVE to pieces, no doubt), in which boy as well as girl groups, female solo singers and male solo singers had to live up to stereotypes of their own gender.
Women are also allowed to dance as if no one were watching. Just as men are. There are no gender-based limitations for what’s allowed, women are no longer just pretty and men are no longer just strong – and that’s beautiful, I think.

6 kommentarer

 1. Sine siger:

  Kære Cathrine
  Jeg elsker, at du fortsat er en del af musikbranchen på denne måde, laver interviews og deler det på bloggen. Elsker generelt alle dine indlæg, men dette giver virkelig noget ekstra til bloggen, som ingen andre bloggere besidder, synes jeg.
  Og jeg elsker virkelig også Soleimas musik!
  God weekend.
  Kh
  Sine

  1. Cathrine siger:

   Det er jeg så glad for Sine! Jeg synes selv, det er virkelig fedt at kunne bibeholde min kærelighed til musikken i en eller anden grad i blogmediet også. VIRKELIG fedt, hvis I også kan bruge det. Og så er Soleima herlig. GOD weekend <3 KH

 2. katrine siger:

  Det var dælme et godt interview. Sejt ! Jeg er er selv stor Soleima fan, og det var dejligt at høre lidt andre spørgsmål stillet til hende. Hun virker SÅ sød.
  Fedt indlæg !!!!
  kh Katrine

  1. Cathrine siger:

   Ja og det er hun, Kat! Virkelig! Så så sød altså <3 Godt du kunne lide det! KH

 3. Ida siger:

  Nej, hvor sjovt! Jeg vidste ikke, at det var hende fra Flødeklinikken! Jeg elskede Flødeklinikken. Og er også helt vild med hende i dag som Soleima. Jeg håber, du i fremtiden vil lave lignende indlæg som dette – det er virkelig fedt. Det er sejt, når du udnytter din baggrund – noget der blandt andet er med til at skille dig ud fra alle de andre bloggere. God weekend! 🙂

  1. Cathrine siger:

   Det er det!
   Det er helt sikkert planen at fortsætte så længe folk har lyst til at være med <3 Jeg nyder det nemlig også virkelig meget! KH

Send en besked