Top

OOTD: Glitter tunnel – the perfect photo spot

12.02.2018
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD

translations below by Camilla

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD

Godmorgeeen!

Ligeså mange gode tanker og ambitioner jeg have i fredags om ladcykelprøveri fx, ligeså meget endte jeg med at stene det meste af weekenden. Jeg var ude på en god lang tur med Emily, på små to timer, med kakaomælk og croissanter og hundedutter, – og det var vist det mest aktive, jeg formåede. Efter det mødtes jeg med Adam og vi tog lige kort hjem i huset og hentede lidt hundemad, jeg fik en kaffe fra Rist – man skulle nødigt savne den kaffebar. Og så tog vi hjem og læste boligblade.
Alle de gamle, vi har liggende fra de sidste mange år, er taget med ud i Carlsbergbyen, og så laver vi æselører og skiftes til at fortælle, hvad vi godt kunne tænke os. Lysegrå Kabegulve, velourgardiner… Eller måske hørgardiner fra gulv til loft? Den spanske stol, der endelig kan komme til sin ret. Vi brugte også god lang tid på at planlægge indretningen, da vi købte huset i sin tid, og det er så dejligt at mærke hinanden og få sat ord på, hvad jeg vil have, hvad Adam vil have, så vi får dannet vores hjem. På ny. Det bliver så sindssygt godt. Vi skal bare lige spare sammen, haha!
Jeg er faldet totalt til i Carlsbergbyen og nyder stadig at finde nye spots – især til outfits er det stadig uopdaget. Men nøj, når jeg lige kommer hjem, fornemmer duften (igennem al støvet og beskidte håndværkergulve), så savner jeg hjem. Min base. Men om to uger flytter vi over i en ny lejlighed herude, og det glæder jeg mig også sindssygt meget til. Det er dejligt at længes hjem – ligesom når man rejser, det er godt at mærke, at man savner hjem. Det er sundt, når man i hverdagen går og bander over småtingene. Men her er nu fedt. Ægte fedt, og jeg nyder at have et hjem, jeg har lyst til at vise frem herude (det er jo indrettet af professionelle, så selvfølgelig drønsmart!). Derhjemme er sgu altid så rodet og mørkt. Det skal vi også gøre noget ved! Man bliver så motiveret, haha! Kender I ikke det, ligesom når man rejser – “ih hvor skal vi lave denne her ret, når vi kommer hjem!” eller “hvor skal vi også til at drikke flere eftermiddags-vinglas!”. Så når man kommer hjem, så går der hverdag i den, og den apperitif, man drømte om at lave på køkkendisken under madlavningen hver fredag – den er skippet for fødderne oppe og pizza i maven.
Og så fik jeg endelig mødtes med Julie i den der glimmertunnel herude (den ligger ved UCC, hvis I er flere fotoentusiaster!)! Den fungerede så også som en vindtunnel, erfarede vi, haha! Det var næsten som om, der blev dannet tryk i den, så håret fløj rundt, og der er mange sære billeder i bunken. Men de her blev fine. I min yndlingsjakke pt. (reklamelink), som tilmed er på udsalg (og som Emily lige nu har lånt af mig) og mine yndlingsbukser. De må tælle sådan efter fire dages brug på én uge.

GOD mandagmorgen <3 Vi ses senere til hverdagsglimt!

reklamelinks: sneakers NIKE trousers STINE GOYA knit H&M coat GESTUZ (ON SALE) bag SUSAN ALEXANDRA photos JULIE BJARNHOFF

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD
Just as many good thoughts and ambitions I had last Friday about cargo bike testing e.g., just as intensely did I end up chilling this weekend. I went for a 2-hour walk with Emily, with cocoa and croissants and doggies – and that was about the most active thing I achieved. After that, Adam and I met up and went over to the house to pick up some dog food, and I had a coffee from Rist – lest I should start missing that spot. And then we went home to read home and decor magazines. 
We’ve brought all of the old ones, which have been lying around for years, with us to Carlsberg Byen, and then we fold corners and take turns at telling the other what we would like. Light grey KABE floors, velvet blinds… Or maybe linen blinds from floor to ceiling? It’s finally time for the Spanish Chair to shine. We also spent a long time decorating back when we first bought the house, and it’s nice to sense each other and articulate what I want, what Adam wants, in order for us to create our home. Recreate. It’s gonna be so good. We just need to save up a bit of money, haha!
I’ve settled in completely in Carlsberg Byen and still enjoy finding new spots – especially for outfits is it still undiscovered. But, oh, when I come back home, sense the smell (through all of the dust and dirty floors), I miss home. My base. But in two weeks, we’re moving into a different flat out here, and I’m also very excited about that. It’s lovely to be longing to go home – like when you’re travelling, it’s good to feel that you miss home. It’s a healthy reminder – when normally you’re complaining about minor details. But it is cool out here. Really cool, and I’m enjoying having a home that I love showing off (it’s been decorated by professionals, so it’s obviously super cool!). At home, it’s always so messy and dark. We need to do something about that! This is so motivating, haha! Don’t you recognise that feeling; just like when you’re travelling – ‘aw, we need to make this dish when we get home!’ or ‘we must start drinking wine in the afternoon more often!’ And then when you return home, everyday life kicks in, and the aperitif you were dreaming about sipping at the kitchen counter while cooking every Friday – you skip that in return for putting up your feet and stuffing pizza down your belly. 
Finally, I met up with Julie in the glitter tunnel out here (which is just by UCC, if you’re as photo enthusiastic as I am!)! It also worked as a wind tunnel, we learned, haha. It’s almost as if pressure was generated in it, making hair and clothes fly around, and there are a lot of funky photos in the pile. But these are nice. In my current favourite jacket (ad link), which is on sale now (and which Emily is currently borrowing) and my favourite trousers. They’ve gotta count as that after being used four times in one week!
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, JUlie Bjarnhoff, OOTD
 

2 kommentarer

  1. Heidi siger:

    Vi fik taget vores bryllupsbilleder i Carlsberg-byen i sommer – det var det altså så godt til! Ligesom til dine outfit-billeder. Så mange forskellige baggrunde, at det ser ud som om vi gik rundt med fotografen i timevis, og billeder i mange forskellige stilarter. Kan anbefales til sommerens bryllupsplanlæggere 😊

    1. Cathrine siger:

      ÅH en god destination! Du kan både få det smukke og det rå – det må have set fantastisk ud. Sådan en god idé! KH

Send en besked