Top

How to survive long-haul flights

15.03.2018
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand

Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights

translations below by Camilla

Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flightsJeg har taget nogle lange ture efterhånden; Indien, LA, Singapore indtil flere gange, Tanzania. Og jeg er ikke meget for dem! Flyskræk er måske meget sagt, for det er 1:1 betinget af turbulens. Ingen turbulens; ro i maven. Den mindste smule turbulens og jeg folder hænderne og beder med en glinsende, svedende overlæbe.
Lange flyture kan de færreste jo lide – notorisk små flysæder, en sidekammerat, der enten snorker eller skriger (fordi sidekammerat er en baby), en genbo på sædet bag der sparker dig i ryggen, dårlig mad og trænge toiletter (med kø). Det lyder rædselsfuldt, og det kan det også være, når man skal indfinde sig i metalpølsen ti kilometer over jordens overflade i ti-tolv timer.
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights
Men der er gode ting at gøre at for os selv, og det behøver ikke at inkludere en smadret sparegris og to billetter på business class. Man kan (næsten) have det fedt på monkey class med lidt forberedelser.
Vi gør det alle forskelligt, men her er mine fifs til at klare de lange flyture – tilføj endelig jeres tips og tricks.

 1. Få nok væske ♥ Luften i et fly er super tør, så du bliver tør – du kan faktisk være i risiko for at blive dehydreret. En god fugtighedscreme til hænderne hjælper – og drik så rigeligt vand. Du kan med fordel starte aftenen før, du skal flyve – og undgå gerne alkohol dagen inden – og så lidt på flyet som muligt.
  Vær opmærksom på, at “fri bar”-konceptet er slut på flere fly, også på de lange ture. På Norwegians long-haul får man kun en smule vand gratis – resten skal du købe. På SAS-flyene ligger der en flaske vand på dit sæde, og så kommer de rundt et par gange og topper dit vandglas. Men det er egentlig ikke nok. Så da jeg skulle til NYC købte jeg 2 x 750 ml + 1 x 500 ml vandflasker i lufthavnen – og jeg drak det hele. Derudover sagde jeg ja tak til alle vandserveringer undervejs. Jeg var måske også den, der rendte mest på toilettet – men det er en ret vigtigt side effect faktisk.
 2. Bevæg dig ♥ Drik rigeligt – så du skal op på toilettet ofte. Måske virker det træls, men det er super vigtigt at få strukket benene og få gang i blodcirkulationen flere gange i flyet. Gravide, ældre, overvægtige og dem med forøget risiko for blodpropper skal især være OBS på at få bevæget sig. En fyldt blære tvinger dig op ad stolen, hvis du selv glemmer det. Udover at rende på toilettet, så tager jeg et par runder op og ned gennem flyet et par gange undervejs. En anden øvelse er at stå op og “sparke” dig selv i måsen – det får gang i venepumperne og derved blodcirkulationen. Overvej også at investere i et par støttestrømper – det kan også være du har nogle liggende, hvis du er løber. De hjælper på blodcirkulationen.
 3. Overvej dine lure ♥ Det kan være fristende at lægge sig til rette og tage en lur, så snart flyet er i luften, men for at undgå jetlag, så forsøg at indstille dig på din nye rytme. Og her skal du tage flyets afgangstid i betragtning. Da jeg fløj til New York denne gang, så fløj jeg fra København klokken 10.50. Jeg tog derfor kun en times lur, så jeg ville kunne klare en hel dag i New York, når jeg landede omkring klokken 13.00. Da vi skulle hjem, fløj vi fra New York klokken 18.30, og landede i København klokken 07.00 om morgenen. For at jeg var klar til en hel dag ved landing, så var målet at sove så meget af flyturen som muligt.
 4. Overvej et lille tilskud melatonin ♥ Har du svært ved at sove på flyet, så overvej at tage et lille tilskud melatonin, som blandt andet kan købes i håndkøb i USA. Melatonin er dét kroppen selv danner, når den skal falde i søvn (og det blå lys fra telefonen udskyder melatoninens indtræden og gør det altså sværere at falde i søvn). Det kan man få som tilskud, og det er ret genialt, det virker! Dog skal man være varsom, er man gravid. Alternativt kan din antihestamin (har du allergi) også virke søvndyssende – måske en enkelt af dem virker?
 5. Invester i en god nakkepude og en sovemaske ♥ Da vi skulle hjem fra New York sidst, fik jeg endelig købt en nakkepude. De findes i tusinde former og farver, men min har en rimelig høj kant og er relativ fast i skummen (den fra collagen), så den faktisk kan holde hovedet, mens man sover. Ja, man ser sgu lidt fjollet ud, men man sover ti gange bedre på flyet med støtte til nakken – har jeg nu erfaret. Det er den bedste investering, og jeg er færdig med at vågne, hver gang mit hoved falder ned på brystet. Og sovemasken – genial! Selv om lysene på flyet typisk tænder og slukker som en guide til, hvornår du skal sove for at undgå jetlag, så kan det være rart selv at styre. Jeg har en silke, jeg binder om nakken, og den er godt bred, så intet lys slipper ind.
 6. Tag dine egne snacks med ♥ Flymad er dødssygt – og på flere fly skal man købe det til. Også på long-haul. Til gengæld er Københavns Lufthavn blevet skrup skrap til mad, så hvorfor ikke købe en sandwich med eller måske endnu mere luksus; lidt sushi? Derudover køber jeg også nogle nødder, noget tyggegummi (uld på tænderne på lange flyvninger – ad!), noget skåret frugt eller snackgulerødder. Den store 7Eleven i terminal 2 har ALT, og det er tilmed lækkert. I udlandet er lufthavnene sjældent så spændende, men måske du kan nå at få en sandwich eller salat med fra byen, du er i, inden du kører mod lufthavnen.
 7. Rejs let ♥ Efter skrivet om madpakke og snacks, så tilføjer jeg lige denne; rejs let, haha! Der er få ting mere stressende end at have tusinde forskellige tasker og poser og overtøj, man skal finde plads til. Især når boardingkøen bag dig hober sig op. Jeg holder af at have en lillebitte dametaske og en trolley med i kabinen. I trolleyen har jeg typisk et par skiftesko, min macbook og mit kamera, that’s it.
 8. Indret dig ♥ Jeg elsker at tage fem minutter til at indrette mig, inden flyet letter.  Helt ærligt, man skal sidde der længe. Jeg tager macbooken ud af min trolley, hiver mit halstørklæde ud af frakken og lægger det på sædet (så jeg har noget blødt at putte med), jeg finder min oplader til telefonen, så den kan sidde i, mens vi flyver, og så har jeg min lille madpakke klar under sædet foran mig. Så skal jeg ikke mosle med de der overhead compartments, når først madvognen også triller frem og tilbage og folk render på toilettet.
 9. Hav blødt tøj på ♥ Jeg elsker at have mine pyjamas-agtige sæt på med elastiktalje. Det skal være rart, og jeg skifter tit benposition for ikke at blive helt radbrakket, og så er det rart at kunne bokse rundt uden problemer.

God tur ♥

kimono AIAIYU clutch FERM LIVING sleeping mask ALL AT SEA water bottle BKR (reklamelink) pillow CABEAU book LEONORA CHRISTINA SKOV


Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights
I’ve done a fair amount of long trips by now; India, LA, Singapore several times, Tanzania. And I’m not crazy about them! Fear of flying may be too strong a phrase, as it’s 100 % to do with whether or not it’s a bumpy ride. No turbulence; calm stomach. The tiniest bit of turbulence and I’ll fold my hands and pray with a glistening, sweaty upper lip.
Few people love long haul flights – notoriously small seats, a snoring or screaming (if it’s a baby) seat mate, the person behind you kicking you in the back, bad food and cramped lavatories (with queues). It sounds horrible, and  it can be, when you have to hang out in the metal sausage 10 kilometres above the surface of the ground for 10-12 hours.
But there are also good things to do for ourselves and it doesn’t have to involve a broken piggy bank and two business class tickets. With a bit of prepping, you can (almost) have a great time on monkey class.
We all do it differently, but here are my tips to mastering the long flights… please add your tips and tricks.

 • Hydrate The air in an aircraft is super dry, which makes you super dry – you can actually risk dehydrating when flying. A good moisturiser for your hands is helpful – and remember to drink a lot of water. You can start hydrating the night before with advantage – and it’s a good idea to avoid alcohol, leading up to as well as during the flight. Notice that several airlines have done away with the ‘free bar’ concept, even on long trips. On Norwegians long haul flight, you only get a tiny bit of complimentary water – you have to purchase the rest. On SAS aircrafts, there’s a bottle of water on your seat, and then they come around a few times to top up your water glass. But that doesn’t really suffice. So, when I left for NYC, I bought 2 x 750 ml and 1 x 500 ml water bottles at the airport – I drank all of it. Furthermore, I said yes to all of the water servings along the way. I may have been the most frequent passenger to use the toilets – but that’s a quite important side effect, actually.
 • Move Drink a lot – so you have to go to the lavatory often. It may seem annoying, but it is super important to stretch your legs and get your blood circulation going onboard the plane. Especially if you’re pregnant, elderly, overweight or have an increased risk of developing blood clots, you have to remember to move. A full bladder forces you to leave your seat, even if you forget all about it. Other than going to the toilet often, I also take a few strolls up and down the aisle now and then. Another exercise is to stand up and ‘kick’ yourself in the butt – it activates your vein pumps and thereby stimulates your blood circulation. Consider investing in compression socks – if you’re a runner, you may have a pair lying around. It helps with the blood circulation as well.
 • Consider your naps It can be so tempting to snuggle up and take a nap as soon as the aircraft is in the air, but try to adjust to your new rhythm in order to avoid jetlag. And here you have to consider the departure time of the plane. When flying to New York this time around, I left Copenhagen at 10:50am. To be able to handle a whole day in New York, when landing at 1pm, I therefore only slept for about an hour. Going home, we left New York at 6:30pm, and landed back in Copenhagen at 7am. Facing a whole day after landing, my goal was to sleep as much on the plane ride as possible.
 • Consider melatonin If you have trouble sleeping on the plane, think about taking a bit of melatonin, which you can buy over the counter in places like America. Melatonin is what the body produces naturally when falling asleep (the blue light from phones postpone the appearance of melatonin, making it harder to fall asleep). You can buy it as a supplement, and it’s pretty genius; it works! If you’re pregnant, you should be a bit cautious, though. Alternatively, your antihistamine (if you’re allergic) also has sleep-inducing qualities – perhaps one of those will do?
 • Invest in a good neck pillow and an eye mask Last time we left New York, I finally got around to buying a neck pillow. They come in all shapes and shades, but mine has a pretty high edge and its foam is relatively firm (the one from the collage), so it actually holds your head while you’re sleeping. Yes, it does look a bit silly, but it makes you sleep ten times better onboard the plane – so I’ve learned. It’s a great investment – I’m done waking up every time my head hits my chest. And the eye mask – genius! Even if the cabin lights are usually switched on and off to indicate how to avoid jetlag, it can be nice to control it yourself. Mine is a silk one, which I tie around my neck, and it’s nice and broad to prevent any light from slipping in.
 • Bring your own snacks Plane food is boring – and several airlines ask you to purchase it on top of the ticket. Even on some long haul flights. However, Copenhagen Airport has become really good on the food front, so why not buy a sandwich to take along, or maybe, a bit more luxuriously; some sushi? Besides that, I also buy some nuts, some chewing gum (woollen teeth on long flights – eew!), some cut fruit or snack carrots. The big 7-Eleven in Terminal 2 has EVERYTHING, and it’s even delicious. Foreign airports are rarely that exciting in terms of food, but perhaps you can bring a sandwich or salad from the city you’re in before driving towards the airport.
 • Travel light After writing about packed food and snacks, I’ll just add this; travel light, haha! Few things are more stressful than having thousands of bags, purses and pieces of clothing to make space for. Especially when the boarding line is looming behind you. I like having a small purse and a trolley with me in the cabin. In the trolley, I’ll typically have a pair of shoes, my laptop and my camera; that’s it.
 • Nesting I love spending five minutes settling in before takeoff. Honestly, you’re sitting there for a while. I take the mac book out of my trolley, pull my scarf out of my coat and put it on my seat (to have something soft to cuddle), locate my phone charger to enable charging while travelling, and then I have my packed food ready under the seat in front of me. As such, I don’t have to bother with those overhead compartments once the food trolley is being pushed up and down and people are going back and forth to the lavatories. 
 • Wear soft clothes I love wearing my pajamas-like outfit with a stretchy waist. It has to be comfy, and as I often change the position of my legs to avoid aching all over, it’s nice to be able to shuffle around without constrictions.

Safe travels ♥

ad links: kimono AIAIYU clutch FERM LIVING eye mask ALL AT SEA water bottle BKR pillow CABEAU book LEONORA CHRISTINA SKOV

Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, hvordan overlever man langdistance flyvninger, long haul flights

33 kommentarer

 1. Helle siger:

  Det var en virkelig god guide ❤️ Jeg ved dog ikke, om jeg nogensinde får sat mig op i et fly igen. For snart 4 år siden fløj jeg hjem fra Berlin under et meget voldsomt tordenvejr, og der var så vild turbulens under landingen, at det føltes som om at flyet styrtede. Piloten valgte så ca. 5 meter over jorden at lette igen, fordi han ikke kunne lande. Jeg blev så bange og troede, jeg skulle dø. Sidenhen har jeg faktisk ikke turdet flyve og ved ikke, om jeg nogensinde tør igen. Selvom jeg godt ved, at jeg er dybt fjollet 🙈

  1. Emilie siger:

   Det har jeg også prøvet på en flyvetur i Mellemøsten. Fire timer i tordenvejr uden lyset blev tændt i kabinen, ingen steward(esser), der rejste sig, ingen servering, kun gråd og opkast. Der gik også længe, før jeg turde sætte mig på et fly igen, men da jeg gjorde, fortalte jeg det faktisk til en stewardesse (hun kunne nok godt se på mig, at jeg var skræmt fra vid og sans), og de var SÅ søde til at tage sig af mig og fortælle på hele turen. Og så startede jeg med en kort tur. Bare et tip 🙂

 2. Anita siger:

  Jeg har aldrig fløjet så langt – højst 4 timer. Når jeg læser din guide, bliver jeg endnu mere bekræftet i at det vist ikke er noget for mig med de helt lange ture. At sidde indespærret SÅ længe uden frisk luft, ville gå i panik jo, argh!

  1. Cathrine siger:

   Men du har tusinde gode film, og det hjælper virkelig på tiden 😀 KH

 3. Trine siger:

  Jeg læste en gang i en flyguide at man skulle bestille vegetarmad hvis det var muligt da det skulle være mere friskt end mad med kød. Sidst jeg fløj 8 timer bestilte jeg derfor en vegetarisk ret mens min kæreste bestilte kød. Vi fik egentlig den samme grund-ret, men mine grøntsager var meget mere sprøde og lækre end min kærestes, så måske det passer 🙂

  1. Iben siger:

   Jeg bestilte også vegetarret på min sidste flyvning til LA med Norwegian og det var seriøst elendigt. Det plejer at være godt (med andre selskaber), men hvis du skal flyve med Norwegian, så vil jeg ikke anbefale det 😀 – jeg endte i hvert fald med at måtte spise af min kærestes ret.

   1. Cathrine siger:

    Jeg fik veganer på SAS nu her, og det var godt nok ikke så spændende. Ville gerne have været på vegetar, men jeg var i tvivl om, der var fisk i. KH

 4. Marie siger:

  Hvor er nakkepuden fra?? Flyver til NY i næste uge og suger til mig af dine gode fif😉
  Tak

  1. Cathrine siger:

   Det står over collagen 😀 Cabeau. God tur! KH

 5. Camilla siger:

  Hvis man er typen der går med armbåndsur, er et ekstra tip at indstille uret på “destinationstid” med det samme man sætter sig ind i flyet. Så skal man ikke sidde der og tænke “ja, men i virkeligheden er klokken jo…”. Synes det hjælper med omstillingen.

  1. Cathrine siger:

   Mega godt tip Camilla, tak 🙂 KH

 6. Lise Jørgensen siger:

  Jeg oplever at nakkepuderne fylder for meget bag nakken, så jeg føler mig hoved bliver mast fremad. Kender du det? Gør denne også det?

  1. Cathrine siger:

   Jeg forstår! Denne her er tyndere bagpå, men om det er nok for dig må du næsten prøve af, før du køber! KH

 7. Sofie L siger:

  Super fint indlæg Cathrine! Særligt rådet om at huske at indtage nok væske undervejs. Jeg er selv lidt slem til ikke at prioritere det på flyture, fordi jeg ikke er så glad for toiletforholdene, og så ender jeg ofte med hovedpine. Derudover har jeg også gode erfaringer med at have et stort halstørklæde eller en cardigan med, som kan bruges som en lille dyne på de længere flyture. 🙂

  1. Cathrine siger:

   Det er så rigtigt, væsken er alfa omega! Især også for ens velbefindende dagen efter 🙂 KH

 8. Sofie siger:

  Jeg kan virkelig anbefale bogen ‘Du kan flyve’ af Troels og Kristina Hermann, de er hhv. pilot og psykolog og guider dig ud af din fly-skræk/utilpashed!

  1. Cathrine siger:

   Mega fint tip Sofie, tak <3 KH

   1. Sofie siger:

    Her er et link: https://www.saxo.com/dk/du-kan-flyve_kristina-hermanntroels-hermannrikke-finland_haeftet_9788793575066
    Den er desuden rigtig rigtig pæn! Håber det kan bruges 🙂

    1. Cathrine siger:

     Ej den er fin! Hvor er du sød Sofie, sikke en service, tak! KH

 9. E siger:

  Super gode tips!
  Jeg fløj på ferie i Australien her i vinters, og jeg havde set frem til flyvedelen af turen med gru. Normalt hader jeg nemlig at flyve og er skideræd for turbulens, men op til turen tvang jeg mig selv til at sidde og læse tusind guides og se videoer på Youtube med piloter, der forklarer, hvad der sker under turbulens, og det hjalp mig supermeget. Jo mere information og viden, man har, jo mindre frygt! Og så er turbulens i øvrigt meget mere spiseligt, når man sidder i de der massive kæmpemaskiner, man flyver med, når man flyver langdistanceruterne.
  Derudover tog jeg, som du også anbefaler, en antihistamin på hjemturen og sov som en baby de første 5-6 timer. Om det er tilrådeligt fra et medicinsk synspunkt skal jeg ikke kunne sige, men skidtet virker!

  1. Cathrine siger:

   Sådan en god idé – jeg må på youtube og se lidt om turbulens!
   Jeg tænker ikke, der er noget spor farligt i at tage en antihestamin 🙂 Det gør alle os allergikere jo 😀 Og så tror jeg faktisk, det er vigtigere at få de der par timer søvn end at springe dem over.
   KH

 10. Katrine siger:

  Gode høretelefoner, mindfulness malebog + et par farveblyanter, en god bog/lydbog (downloadet til offlinebrug), God playliste også måske en guidet meditation hvis man har svært ved at finde ro:)

  1. Cathrine siger:

   God hørebøffer er så vigtige! KH

 11. Lærke siger:

  Mht snacks, så husk nogle uden nødder eller spor af nødder. Har flere gange prøvet at der bliver annonceret ved take off, at man ikke må åbne produkter med nødder i, fordi der er en allergisk person ombord.

  1. Cathrine siger:

   GODT tip – det har jeg faktisk aldrig hørt på et fly, men jeg har godt hørt en historie, nu du siger det. KH

 12. Marie siger:

  Mht mad så rejser jeg aldrig med nødder, for jeg oplever ofte, at flyselskaberne advarer om nøddeallergi. Til gengæld synes jeg at bananer, dadler, gulerodsstænger og poser med god grøn te er rart at have mad.
  Når jeg rejser business class oplever jeg tit, at folk skifter til “blødt tøj” mens der bliver serveret velkomstdrink, og så skifter tilbage inden landing. Det giver sådan en meget rar følelse af at “nu slapper vi af” og “nu er vi på igen” 🙂 og så er gode sokker og en tandbørste must-have items for mig. Slapper bare bedre af med rene tænder og varme tæer 🙂

  1. Cathrine siger:

   Ej totalt lækker idé lige at skifte! Jeg har stadig tilgode at prøve business, men mand! Det gad jeg godt en dag 😀 KH

 13. Marie siger:

  Gode fifs. Har fløjet meget – især til Sydamerikanske lande – og jeg er helt enig. Jeg kan godt lide at have min tandbørste med også (som jeg bruger flaskevand til 😉), og lidt fugt til ansigtet. Jeg sparer også altid på makeup, fordi min hud tørrer let ud.

  1. Cathrine siger:

   Åhhh ja tandbørsten – den har faktisk også med i toilettasken. Det er så dejligt at få børstet inden man tager en på øjet! KH

 14. Signe siger:

  Jeg rejser meget med arbejdet og et par støjreducerende hørebøffer er altså vidunderlige! De koster, men er alle pengene værd! Nakkepude, sovemaske og hørebøffer på (og lidt rødvin!), så sover jeg som en sten fra vi ruller ud på startbanen til vi sætter hjulene på jorden igen!

 15. Anne siger:

  Virkelig gode tips! Elsker også min hovedstøtte! 😉
  Antihistamin kan være et godt tip, men det afhænger af hvilken type. Ikke alle antihistaminer har den søvndyssende effekt (med vilje, man vil jo gerne være frisk selvom man har allergi) – dem der har, bruges også til transportsyge fx. 🙂 Kan fås i håndkøb på apoteket – gå efter Cyclizin eller Cinnarizin- men husk at læse indlægssedlen, så man ikke tager noget man ikke bør! 🙂

 16. Cecilie siger:

  Mit flyveritual er at købe en sudoku-bog i lufthavnen, som jeg kan sidde med, især når vi letter og lander. Hvis man har tendens til at blive nervøs, så afleder det tankerne at løse en sudoku. I øvirgt (“fun” fact) kan menneskets arbejdshukommelse kun rumme 7 +/- 2 enheder af gangen, så hvis man skal holde mange cifre i arbejdshukommelsen for at få placeret tallene i de rigtige rubrikker, så er ens opmærksomhed godt beskæftiget og kan ikke så nemt gå i alarmberedskab 🙂

 17. anja siger:

  Mit tip er ørepropper… Jeg rejser rigtig meget til Japan, Kina osv og har tager altid ørepropper lige så snart jeg sætter mig i sædet. Så behøver jeg ikke forholde mig til alle andres samtaler, lyden fra skramlen med baggage osv og jeg sover ofte før flyet letter. Jeg trodser vandindtaget da jeg prioritere søvn og min plads ved vinduet højere. Så snart vi lander, drikker jeg så istedet de små vandflasker jeg har samlet flyturen igennem.
  Desuden forsøger jeg at springe over så meget af maden som muligt. Frugten og bollen til morgenmad ryger ned, og måske salaten til aftensmaden, men ellers mine egne kiks og så et måltid så snart jeg når frem. Det gør at jeg undgår jet-lag begge veje.

Send en besked