Top

Welcome to Carlsberg Byen!

01.02.2018
Skabt af Cathrine — Annonce

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen

translation below by Camilla

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen

annonce i samarbejde med Carlsberg Byen

Prøv nu at se der, venner. Jeg bor i en lejlighed, der kommer lys ind i. Det er så drømmedejligt. Det er altså et af minusserne ved at bo i et baghus – der kommer ikke meget sollys ind og aldrig direkte.
For to uger siden rykkede Adam og jeg ud i Carlsberg Byen. Her skal vi bo frem til den 31. marts. Afsindig god timing med at vi bygger hjemme – og i øvrigt helt tilfældigt. Nogen gange må man have lov til at være heldig – det var så denne her ene gang i hele det her byggeprojekt, haha!
Carlsberg Byens første strategi var at invitere mig herud for en weekend. Men så fik vi strikket en ret sej løsning sammen, der giver mig noget mere at arbejde med, at være her i en længere periode end bare en weekend. Hvem kan sige noget klogt om så kæmpe et område efter en weekend? Jeg har så meget at opdage herude!
Og jeg tager jer med på det hele. Jeg arbejder løbende på en guide til området og de tilstødende kvarterer – jeg tager hjertens gerne imod tips fra jer til bedste pizza, sushi osv. i nærheden. Så tager jeg gerne den seje tjans at teste det af, hah! Så håber jeg meget på, at jeg må komme på en lille fototur rundt i hele området, for det er det, jeg er faldet to talt for. Al historien, de små finurlige detaljer – selv skorstenene har krummelyrer. Området emmer af historien, og af hvor mange penge Brygger Jacobsen har haft – og brugt på at skabe. Jeg opdager noget nyt på hver eneste gåtur. Det er så vildt. Jeg drømmer om at tage jer med rundt i hemmelige kamre, op i tårnene og ind til historien, som jo egentlig er vores alle sammens. Så I også Bryggeren som børn?
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
Vi bor i Scherfig Hus, som er en ret fin farvet blok – den minder om de fine farveskalaer, man finder ved Nyhavn og indre by generelt. Den ligger i den ene af Carlsberg Byen, der støder op til Frederiksberg. Fem minutters gang fra Søndermarken – endda hundeenden, hvor de må løbe frit. SÅ herligt. Det er sådan det bliver herude – en masse fredede bygninger mikset ind med det nye.
Vi har to værelser og et stort opholds-/køkken-/alrum, et stort badeværelse (med vaskesøjle – det har jeg så kæmpe optur over, vi deler vaskemaskine med alle andre derhjemme). Og esserne; en stor altan ved køkkenet. Og en motherfreaking stor tagterrasse på 24 kvm med udsigt udover hele København. Vi ligger højere end husene i Humleby, så vi kan vinke ned til dem – og yderst i horisonten kan vi se Tivoli, Rådhuset, Codanbygningen osv. Den er ret vild, og jeg er på den måde lidt ærgerlig over timingen. At have haft den i foråret eller sommeren – så skulle vi holde fest. Eller nytår! Krudt over byen. Det må være så smukt.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
Det her samarbejde er jo lidt anderledes på den måde, at det ikke handler om “at klikke køb”, som så mange andre samarbejder kan gøre, skal jeg tegne det ekstra skarpt op. Det her handler i høj grad om historiefortælling, og det er virkelig en historie, jeg gerne vil fortælle (selv om et par af jer har skrevet på instastory, “du må ikke fortælle de andre hvor herligt her er – vi vil have det for os selv”, haha!). Det er jo dét, jeg ELSKER, med stor fed streg under, ved mit job. At fortælle historier, og der er bare så mange gode tanker herude. De fredede bygninger, der har ageret kornlager, de massive kobberbeholdere til øl og og og…
Det er et gigantisk område, som vi også selv har kigget på i al vores frem og tilbage  – skal vi bygge eller flytte? Måske mest mig, der kigget – men jeg synes, det er spændende. Et nyt område midt i byen, der har lært af andre “nybyggede Københavnerkvarterer”. Her er faktisk muligheden for at mikse det gamle med det nye, få de små snørklede stier frem for brede Manhattan-agtige boulevarder, som måske ikke er så hyggelige. Der går meget energi i at bevare, sanere, genbruge. Men det må komme med i min lille fototur, som jeg håber at lande.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
Lige nu nyder jeg i allerhøjeste grad at bo i en lejlighed med gulvvarme, en vaskesøjle. At have en låge på opvaskemaskinen. At have p-kælder, elevator (shit, så var det slut med at tage trapperne, haha!). At her ingen gøremål er andet end at gøre rent (man har endnu ikke opfundet selvrensende gulvplanker) og nyde livet.
Jeg har altid tænkt, at jeg foretrækker at bo i noget med “sjæl”, som jeg ville referere dét at bo i noget med 50+ år på bagen. Måske fordi jeg selv er opvokset i 70’er-parcel og ikke syntes, det var smart dengang (selv det har ændret sig for mig – 70’er huse kan være så smukke og charmerende!). Men jeg må altså indrømme, jeg er blevet klogere. “Sjæl og charme” handler ikke om væggenes alder men i høj grad om indretning og område og arkitekturen i al almindelighed. Jeg synes fx Emilys lejlighed er dødsenshyggelig, selv om den er af nyere dato. Til gengæld får man en hel del convenience ved, at tingene bare virker. Det forestiller jeg mig os, nogle af jer i nyt kan genkende?
Det føles som en gave at have fået lov til at prøve et nyt “hood” af, og jeg skal gøre mit bedste for at videreformidle mine opdagelser og tage jer med.
Sig til hvis I har spørgsmål omkring Carlsberg Byen, så skal jeg give dem videre – i forhold til møbler og indretning, så er lejligheden en prøvelejlighed og derfor indrettet smart af Boligcious’ firma Høeg + Møller. Hvis ikke jeg kan se, hvor tingene er fra, så kan hun helt sikkert hjælpe!
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
Watch this, friends. I’m living in a flat flooded with light. It’s dreamy. One of the downsides of living in a back yard building is that we don’t get a lot of sunlight and never direct.
Two weeks ago, Adam and I moved into Carlsberg Byen, where we’re gonna be staying till the end of March. Incredibly good timing now that our home is under construction – and completely by chance. Sometimes, you get lucky – and this is that one time in this construction project, haha!
Carlsberg Byen first planned to invite me here for a weekend. But then we came up with a pretty neat solution, which gives me more material to work with – being here for more than just a weekend. Would anyone be able to say anything wise about a huge area after just a weekend? I have so much to experience out here!
And I’m taking you along for the ride. Working on a guide to the area and adjoining neighbourhoods, I’d be more than happy to take on the hard job of testing any tips you may have to the best pizza, sushi etc around, hah! Hopefully, I’ll be able to go on a small photo tour of the entire area, because that’s what I’ve fallen for completely. The stories, the small curious details – even the chimneys have curlicues. The area exudes history and whispers of how much money Brewer Jacobsen had – and spent on creating. I’m experiencing something new on every walk. It’s so wonderful. I’m dreaming of taking you all to the secret chambers, up into the towers and into the history, which we all share. Did you also watch the tv show Bryggeren (‘The Brewer’) as kids?
We’re staying in Scherfig Hus, which is a pretty nicely coloured building – it reminds me of the fine colour scales you find around Nyhavn and the inner city generally. It’s located on the Frederiksberg-bordering side of Carlsberg Byen. A five-minute walk from Søndermarken – even the dog side, where they can run free. SO brilliant. That’s how it’s gonna be out here – lots of protected old buildings mixed in with the new.
We have two rooms and a big living/kitchen/dining area, a big bathroom (with washing machine and dryer – which excites me so much; at home, we’re sharing with everyone else). And the ace: a big balcony attached to the kitchen. And a motherfreaking huge roof terrace – 24 sqm with a panorama view of Copenhagen. Higher up than the houses in Humleby, we can wave down to the residents over there – and on the edge of the horizon, we have Tivoli, City Hall, the Codan building etc. It’s pretty incredible, and in this light, I feel a bit gutted about the timing. If we’d been able to live here in spring or summer – we’d have thrown a party. Or New Year’s! Fireworks over the city. It must be so beautiful.
This collaboration is a little bit different in the sense that it’s not about ‘clicking buy’ likes many other collaborations can be, if I’m simplifying it slightly. It’s much more about storytelling, and it’s really a story I want to tell (even if a few of you have written on instastory, ‘you can’t reveal how lovely it is here – we want to keep it to ourselves,’ haha!). That’s what I LOVE about my job. To tell stories, and there are just such a wealth of thoughts out here. The protected buildings, which have functioned as granaries, the solid copper beer brewing tanks, and, and, and…
It’s a gigantic area, which we’ve also considered ourselves in all of our back-and-forth – do we build or move? I, for the most part, perhaps, have looked – I think it’s exciting. A new area in the middle of the city, which has learned from other ‘new Copenhagen neighbourhoods.’ Here, it’s actually possible to mix old with new, create those small winding paths rather than broad Manhattan-like boulevards, which perhaps aren’t as charming. A lot of energy goes into preserving, redeveloping, reusing. All of this will go into my small photo tour, which I hope to land.
For now, I’m thrilled to be living in a flat with floor heating, a washing machine and dryer. To have a cover on the dishwasher. To have an underground parking lot and lift (shit, that was the end of taking the stairs, haha!). The fact that the household tasks come down to cleaning (self-cleaning floorboards are yet to be invented!) and enjoying life.
I’ve always thought that I’d prefer living in something ‘with soul,’ which is how I would refer to living in anything older than 50 years. Perhaps because I grew up in a ’70s cookie-cutter home and didn’t think it was cool back then (even this has changed for me – ’70s houses can be so beautiful and charming!). But I’ll have to admit that I’ve grown wiser. ‘Soul and charm’ has nothing to do with the age of the walls but with interior design and area and architecture in general. I think that Emily’s flat is so charming even though it’s new. On the other hand, you get a lot of convenience in that everything just works. I imagine some of you, who live in new homes, can recognise that?
It feels like a gift to have had the opportunity to try to live in a new ‘hood’, and I shall do my best to convey my experiences and take you along.
Let me know if you have any questions about Carlsberg Byen, and I will pass them on – as for furniture and decor, the flat is a model unit and designed by Boligcious’ company Høeg + Møller. If I can’t see where an item is from, I’m sure she can help!
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Carlsberg Byen

65 kommentarer

 1. Caroline siger:

  Så fint et indlæg <3
  Jeg glæder mig til en guide. Hvor lang tid tager det at cykle fra rådhuspladsen og derud?

  1. Cathrine siger:

   Tak Caroline, det er jeg så glad for du synes. Det er jo faktisk bare ned på Vesterbrogade og lige ud hele vejen – jeg ville umiddelbart sige 10-15 minutter afhængig af hvor du bor i Carlsberg Byen! KH

 2. SJ siger:

  En lille pizza anbefaling fra en (næsten) nabo, Dilis pizza på Ny Carlsbergvej laver læækre pizzaer, ægste stenovn. 🙂

  1. Cathrine siger:

   Jaa den har vi også prøvet – ananaspizzaaaa! KH

  2. Cathrine siger:

   Og hvor bor du henne? Nede på Vesterfælledvej? KH

 3. May siger:

  Jeg synes du glemmer at nævne UCC Campus Carlsberg, som jo også ligger midt i byen hehe. Jeg læser selv til pædagog her og synes det er et rigtigt herligt studiemiljø omkranset af både caféer, en Føtex, Lagkagehuset for blot at nævne nogle få. Det bringer vel også noget liv til den nye bydel? <3

  1. Cathrine siger:

   Det er rigtigt! Selv om den ligger i udkanten ;P Men den har jeg ikke haft så meget at gøre med endnu. Til gengæld skal jeg rykke over i Bohrs Tårn om en lille måned, og så bliver der også lidt mere fokus på det 🙂 Dele af det du nævner er i hvert fald med i min guide allerede, på tegnebrættet. Det bringer helt sikkert liv med masser af unge mennesker. Og en fantastisk blomsterbutik i øvrigt også! KH

 4. Lisbeth siger:

  Det der, det er altså at tage kommercielle samarbejder til nye højder. Det er så vildt! Og hvor er det bare et godt match, at lige du har fået tjansen – for du ER altså en gudsbenådet historiefortæller. Og det er spændende at følge med, selvom jeg formentlig aldrig selv kommer til at lede efter bolig i Københavnsområdet! I øvrig, så må jeg lige anerkende din indsats for god markering på IG. Det er jo essentielt jeres hjem nu her, så det må være vildt anstrengende at skulle markere som reklame, hver gang du viser noget fra området, men det er så sejt, at du holder ved. Kæmpe respekt herfra! 🙂
  Knus

  1. Cathrine siger:

   Jeg prøver i hvert fald, haha, så håber jeg at jeg overholder alle tænkelige regler 😆
   Og hvor er du sød Lisbeth, tusinde tusinde tak for de flotte ord <3 KH

 5. Isa siger:

  Sushi2500 i Valby – bedste sushi nogensinde! Og det er bare en lille hundeluftetur fra Carlsbergbyen.
  Min kæreste og jeg drømmer om en lejlighed i Carlsbergbyen om et år eller to, når vores lille søn er blevet ældre og har brug for mere plads. Men av av, det er bare såååå dyrt, så tror aldrig det bliver realistisk, desværre.

  1. Cathrine siger:

   Uhhh har de også god vegetarsushi? Det synes jeg nemlig er svært at finde!
   Der bliver hele tiden frigivet nye projekter indtil alt er færdig, så det kan jo tænkes, der kommer noget, der passer til jer? Men priserne herude er ikke anderledes eller billigere end resten af KBH, det går bare godt for boligmarkedet 😌 KH

   1. Olivia siger:

    Læste lige din kommentar Cathrine… Hvis du leder efter god vegetarsushi, skal du prøve Kato Sushi, lige ved Forum. Dog ikke helt i Carlsberg Byen men deres Deluxe Vegetarbox er to die for!
    Kh

    1. Cathrine siger:

     Uh den kender jeg så godt – har spist et ton af hans vege-sushi, vi boede lige ved siden af i mange år 😀 Måske den skulle have et gensyn? KH

 6. Julie siger:

  Jeg ELSKER Bryggeren!! Har hele serien på dvd haha.
  Men Carlsbergområdet er virkelig fedt! Har lavet et par kunstprojekter derude, og det spillede altså bare med de rå omgivelser. Elsker at det er industrielt, men alligevel hyggeligt. Måske det er historiens vingesus. Glæder mig ihvertfald til at følge med på din Carlsbergfærd 🙂

  1. Cathrine siger:

   Ej lååån mig! Er den stadig ligeså fantastisk som dengang? Så den ofte med min farmor!
   Det er nemlig lidt det, jeg også er vild med. Det nye, det gamle, det rå, det polerede, hele mikset. Jeg er spændt på, når det står færdigt! KH

 7. Tina siger:

  Gå en tur langs banevolden mod Valby. Det er den hyggeligste sti, som jeg under at kalde Københavns uofficielle (og ikke-turistede) highline. Man svæver over byen. Slå et smut forbi Jesus Kirken som også er opført af Carl Jacobsen, og hvor jeg skal giftes(!) til sommer. i Valby kan du drikke kaffe på Snabel B, når de forhåbentligt snart åbner igen efter renovation og måske prøve det nye mexikanske sted Vaca på hjørnet af Valby Langgade. Valbyhjørnet mod Carlsberg har generelt ret meget at byde på, som virkelig ikke får meget opmærksomhed. Der er også folkekøkken hos Valby kulturhus hver tirsdag til blot 25 kr.

  1. Sara siger:

   Enig med Tina, den tur er simpelthen så skøn. Jeg har selv været så heldig at bo i et af de huse der ligger lige bag ved Jesuskirken, og det er virkelig et dejligt område at gå tur i og så er Jesuskirken absolut et kig værd. ☺️

   1. Cathrine siger:

    Ej men det skal vi da så meget – jeg elsker den gamle bro deromme! VIRKELIG godt insidertip – det må vi jo bare prøve af. Basta! KH

 8. Camilla siger:

  Nøj hvor ser og lyder det altså bare som et fantastisk område. Glæder mig til en guide dertil og til at se endnu flere indlæg og IG Stories fra stedet. Skulle jeg nogensinde flytte tilbage til Danmark, ville jeg absolut ikke have noget imod at flytte hertil! (:

  1. Cathrine siger:

   Jeg må indrømme, jeg også er faldet virkelig godt til. Det er vi faktisk begge! Hvor er du henne af nu? Hong Kong, Amsterdam eller noget tredje? KH

 9. Mia siger:

  Hvis du er til shawarma, så ligger Kebabistan på Istedgade, tæt på Enghavevej. En lille gåtur fra Carlsberg får du nok Københavns bedste shawarma med det sødeste personale! <3 Helt klart et besøg værd fra min side!

  1. Cathrine siger:

   EJ DET ER BYENS BEDSTE KEBAB! Haha, den kender jeg alt for godt 😹 Og nu vi bor så tæt på, burde vi så meget udnytte det! KH

 10. Anine siger:

  Ved du hvor den fine grå sofa er fra?

  1. Cathrine siger:

   Jeg tror den er fra Ikea, men jeg er ikke hundrede – spørg endelig Boligcious på insta. Hun vil helt sikkert gerne hjælpe <3 KH

 11. Rikke siger:

  Det er altså et vildt fedt samarbejde du har fået stablet på benene der! Jeg elsker dine stories på insta, og vil glæde mig til en guide til området, for selv om jeg ikke kan forestille mig at bo andre steder end hvor vi bor nu, før vi både har fået børn og de er flyttet hjemmefra, så er det et fedt område jeg har lyst til at udforske.
  Jeg har min daglige gang i Ørestad, og det er bare ikke imponerende byudvikling der er lavet herude. Nordhavn virker som om det har de rigtige tendenser med blanding af nyt og gammelt, og Carlsbergbyen virker også til at være rigtig godt med!

  1. Cathrine siger:

   Nej jeg synes også der mangler et ordentligt skub i Ørestaden. Nu har jeg arbejdet i mange år i udkanten af Ørestaden og det er heldigvis relativt tæt på Bryggen, men stadig – det er altså lidt gudsforladt. Selv om KUA ligger lige der… Hm… Det er jo spændende at gøre sig tanker om, hvad der er med til at “make” og “breake” et kvarter. Det er også en svær øvelse, er jeg sikker på! KH

 12. Bintha Andersen siger:

  …. Måske ses vi . Vi bor på Pile allé.. Faktisk er vores lille have på hjørnet af Rahbeks allé og Kammasvej..lige overfor Bakkehusmuseet som desværre er lukket for vinteren men helt nyrenoveret med en pavillion og en havevandring værd,.. hvor man kan sidde og nyde kaffe og en mega god kage.. Der er også gratis udendørs koncerter i haven fx i sommers så vi Pernille Rosendahl…. Vi er SÅ glade for det nabolag….
  Vi har dog været lidt kede af det nye Carlsberg byggeri som ikke nødvendigvis har taget særlig meget hensyn til de omkringliggende nabolag.. Nå, det var bare en tanke… Velkommen til….

  1. Cathrine siger:

   Ej Bakkehusmuseet er jo så yndigt. Man kan godt se det hele står helt skarpt og nymalet. Det når jeg måske ikke at få med før vi flytter tilbage. Men så må jeg da komme tilbage 😀
   Jeg kan helt sikkert godt forestille mig, at man skal have en hel del tålmod med larm og mennesker, når man bor ud til en byggeplads, der varer ved så længe. Det er sejt! KH

 13. Sikke lækkert altså – lysindfald gør så meget 😍
  Har selv igår boligblogget mig og min kærestes nu færdige stue (altså.. for en stund hvertfald 😍💸🤫)), der blev fuldendt af den nye sofa, efter sammenflytningen d. 20.
  Det er bare dejligt, at kalde noget for hjem, med den helt rigtige fornemmelse i maven, selvom de også slår en smule knuder 💗
  – A

  1. Cathrine siger:

   I er blevet færdige! Hvor er det dejligt! (eller, alt er vel midlertidigt, eller er det bare for mig? 😹). Der må gerne være knuder, så kan man mærke ekstra når det går helt uden knuder! KH

 14. Charlie siger:

  Et hurtigt spørgsmål; er det hele ejerlejligheder eller er der også mulighed for at leje?

  1. Cathrine siger:

   Godt spørgsmål Charlie – jeg fik egentlig at vide, der ikke var til leje. Altså det er der som udgangspunkt ikke, men jeg har erfaret at den lejlighed, der ligger lige ved siden af os har været til leje. Måske et firma der har købt og overtaget til udlejning? Jeg vil gerne blive klogere på det, hvis du vil? KH

   1. Cathrine siger:

    Nu tjekkede jeg lige op på det – der kommer til at være 600 lejelejligheder, når alt er færdigt i 2024! KH

 15. J siger:

  Jeg håber på en foto-rundvisning, og at skaberne af Carlsberg-byen har gjort godt med stier og grønne områder, historie og æstetik, til gavn for dem der skal færdes der 🙂
  Kan du hjælpe med – eller viderebringe spørgsmålet om – en farvekode til den lilla væg i soveværelset, og hvor gardinerne derinde er fra (hvilken farve er de)?

  1. Cathrine siger:

   Prøv at skrive til Boligcious på Insta – hun ved godt, hun får mange spørgsmål på lejligheden. Så går det lidt hurtigere med svar, end hvis jeg er mellemmand 😀 KH

 16. Lyset er fantastisk 💛 Hvor er det lækre sengetøj fra?

  1. Cathrine siger:

   Det er fra Aiayu – selv om Adam synes, det er alt for dyrt, haha! Kh

 17. Christina siger:

  De hængende haver kan simpelthen også bare noget. Det er simpelthen så charmerende og jeg er så glad for at den del er fredet – det ser man bare ikke lige alle steder.
  Må tilslutte mig koret med Dilis – det er altså bare det bedste!!!

  1. Cathrine siger:

   De er SÅ smukke – og især også den nye bygning, forskerboligerne, ved siden af, der har vundet en pris for sin arkitektur. Den lyse. Måde, de har fået det nye og gamle til at spille. Dansehallerne, der er hvide, så den nye bygning med samme murstensmønster som den næste bygning; de hængende Haver men stadig i toner der matcher Dansehallerne, og så til sidst De Hængende haver. Altså SÅ elegant et hjørne! KH

 18. Caroline siger:

  Jeg har det svært med Carlsbergbyen. Den blev introduceret som det store, kulturelle legerum og var det virkelig også i en periode. Jeg gik til ballet i Dansehallerne, købte kunst på udstillinger og nød arrangementerne derude, da jeg boede rundt om hjørnet derfra. Og så blev alle lejemål opsagt, fordi der skulle bygges nye, svinedyre og sjælsløse lejligheder. Jeg kan da godt se, at de er lækre, men jeg synes mest, at de har taget noget fra lokalområdet uden at have afhjulpet det reelle københavnske boligoroblem.

  1. Cathrine siger:

   Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis man har haft sin gang som barn i Carlsbergbyen, så er der noget nostalgi, der skubbes til, når det hele er en byggeplads, og noget nedlægges og andet bygges om eller tilføjes.
   Men jeg synes ikke, man kan sige, der bliver taget uden at give tilbage. Der bliver jo tilføjet 3100 boliger, til et område, hvor der aldrig har boet mennesker før. Som har været et privat område i mange herrens år. Og priserne har startet på 1.995.000 i Krøyer Hus, men det er klart, at de er nødt til at følge markedet, når de frigiver projetkerne til salg løbende. Ville det ikke også være lidt strengt, hvis folk kunne spekulere og købe sygt billigt derude og så ved lejlighed sælge fra og tjene? Det tænker jeg. Så længe det ikke er staten i en eller anden grad, der opkøber et område og bygger, så er det jo de frie markedskræfter, der styrer, fordi det er den private sektor, der projekterer og bygger, og boligmarkedet kører bare med høje priser pt. i Købenehavn. Det tænker jeg ikke Carlsbergbyen kan gøre anderledes. Lige bag os ligger Humleby, hvor husene går for 10-12 mio. Det er et eftertragtet område, vi er i. Så kan man altid diskutere boligpriser i København generelt 🙂
   Dansehallerne er fredede og kommer til at blive stående – selve bygningen. Der er vist stadig lidt tvivl om, hvor og hvordan Dansehallerne rykker hen. Men der kommer altså også kulturelle tilbud – en af de fredede bygninger tæt på os bliver et kulturelt samlingspunkt. I mine øjne bringer man en masse liv til et område, der har været lukket og hemmeligt i en eller anden for offentligheden i mange herrens år.
   KH

   1. Nu taler jeg ikke om en oplevelse “som barn” – men som i for 4-5 år siden! Dengang der var strandbar, Dansk Fotocenter, Dansehallerne, området med de der tov, der hang ned osv. Jeg siger ikke, at det var perfekt udnyttet dengang, men jeg synes, at det er et meget markant skift, at alle måtte rykke videre fordi der skulle bygges ejerlejligheder. Og nej, selvfølgelig skulle de ikke bygge lejligheder og sælge for en slik – men hvad med lejeboliger, som også mangler i Kbh? Eller bare en bedre blanding mellem det kulturelle og boligområdet. Der er jo en grund til, at alle de butikker, der har forsøgt at åbne derude nu, alle lukker, fordi det er blevet en gang “enten eller” – og dermed er det nu en total spøgelsesby i stedet for, at man kunne have bygget noget, og ladet noget leve videre.
    Mit ballethold er rykket til den anden ende af byen, og jeg har derfor været nødsaget til at stoppe. Mit poledance-studio kiggede engang på lokaler derude, men blev klemt ude af, at så godt som alle lejemål blev opsagt. Så kan bygningerne være nok så fredet – hvorfor har overgangen skulle være så brat?
    Jeg ved godt, at du ikke har svaret – og jeg forstår godt din glæde over samarbejdet og alt det der. Jeg har det som sagt bare svært med Carlsbergbyen, for jeg synes ikke, entrepreneurerne har løst det her optimalt.

    1. Cathrine siger:

     Helt sikkert Caroline – jeg synes bare, det er spændende at snakke om. Og jeg tænker, jeg måske også kan bidrage med lidt mere nuancering. Det kunne jo være, der var ting, du ikke var klar over – jeg ved ikke, hvor meget du har sat dig ind i projektet?
     Jeg bidrager bare lidt og synes, det er en vildt interessant snak. For hvordan bygger man en “ny by”? Som både forsøger at tage hensyn undervejs men også rykker fremad i rette tempo? Det er da så sindssygt spændende – kan man bygge et ‘neigborhood’ eller er det noget, der kun kan skabes af tiden? Og hvad skal der evt. til?
     Lige præcis Strandbaren lever stadig og til september er der en del arrangementer; ‘Jazz på Stranden’ fx, hvor der er gratis musik i sandet. Der er også påskeskattejagt nu her i foråret som altid – fandt dem på FB her, så du kan holde dig opdateret.
     Derudover er der en udstilling på vej på Kulturgeneratoren har jeg set – den kan du finde her.
     Jeg kan ikke lige svare på det med den bratte opsigelse. Men man kan sige, at det er MANGE år siden, at Carlsberg-grunden blev solgt fra, så man har længe vist om projektet. Nu jeg kigger ud af vinduet, så skuer jeg de første fem projekter igang. To af dem er fredede bygninger, og for at man overhovedet kan gøre dem til ejermål/lejemål for private/virksomheder, så skal de saneres, før de bygger om. Der er gang i mange projekter på én gang. Alting tager bare lang tid. Især når man bevarer. Det havde sikkert været nemmere (siger jeg bare, det er min uvidende vurdering) at rive alt ned og bygge op fra nyt – og billigere. Men så forsvinder noget af sjælen også. Det ønsker jeg som forbruger og ‘Københavner’ i hvert fald ikke.
     Måske er det også et spørgsmål om sikkerhed – hvis man skal lade folk valfarte til en byggeplads? En del er jo spærret af osv.
     Jeg vil ikke kalde det en spøgelsesby herude – altså det tænker jeg ikke, vi kan vurdere nu, når der er så meget byggeplads uden for døren. Det er jo kun 20 % der er færdigbygget, sidst jeg tjekkede – selvfølgelig er her ikke et kæmpe leben endnu.
     Det er måske mere det det er – en byggeplads. Men hele succesen af Carlsberg Byen synes jeg ikke er helt fair at måle nu, når de ikke er færdige. Så kan vi tage snakken, når det hele står klart og færdigt – får de folk herud (folk lå i kø for at købe lejligheder i Rahbek Hus, da de blev frigivet til salg!)? Hvad med butikkerne? Lige nu er der liv ved UCC fx. Men vi er nærmest også de eneste, der er flyttet ind i den anden ende (udover bag Elefanterne), og her har folk kun boet siden november. Og hvem skal også have lov til at have butik/restaurant her? Jeg er sikker på, man nemt kunne få fem Bagelman og en halvsløj juicebar, men jeg tror også at en del af succesen i at skabe et kvarter er at have is i maven og få de rette lejere ind. At der også er en kaffebar til det mere familieorienterede publikum i den ene ende af Carlsberg Byen og en til de unge i UCC-enden fx.
     Det bliver så spændende på sigt, om alle de gode tanker bag opfyldes IRL. Jeg håber det, især for alle der flytter herud. Men altså, jeg tror det er en hel anden præmis end fx Ørestaden, fordi vi her ligger mellem kvarterer og ikke i ingenting. Man skal ikke i samme grad starte fra 0, som man måske har skullet i Ørestaden eller Nordhavnen.
     Og så kommer der lejeboliger – af de 3100 boliger til slut i 2024 er der 600 lejeboliger.
     Jeg synes altså bare det er spændende at snakke om, det kan du godt fornemme på mit lange skriv haha 😀 KH

 19. Signe siger:

  Hvor ser der bare lækkert ud – og virkelig perfekt timing ift. jeres byggeprojekt! 😀 Det er så frustrerende at bo i byggerod i længere perioder, man bliver jo helt skør til sidst!

  1. Cathrine siger:

   Ahmen man må have lov at være heldig. Selv om vi havde boet der, var det sådan. KH

 20. Emilie siger:

  På trods af det lidt kedelige januarlys, ser det simpelthen så hyggeligt ud. Apropos serien, Bryggeren, er det sjovt nok derfra, mine forældre fandt på mit navn. 🙂

  1. Cathrine siger:

   Ej hvor sjovt, Emilie, hvornår er du fra? <3 KH

 21. Dea siger:

  Ved du hvor sofabordene er fra? ☺️

  1. Cathrine siger:

   Der står ikke noget nedenunder, så prøv at skrive til Boligcious – hun har indrettet og ved det helt sikekrt! KH

 22. Sara siger:

  Prøv at gå en tur ned ad Bjerregårds vej. Der ligger en masse fine villaer. Læg især mærke til det smalle hus tættest på Banevolden. Det stod tidligere på Østerbro, men er flyttet sten for sten til Valby, da der i forbindelse med en vejudbygning ikke længere var plads til det der.

  1. Cathrine siger:

   Ej hvor vidunderlig en historie, Sara. Fantastisk, den tur må vi på! KH

 23. Franciska siger:

  Jeg bor selv på Vesterbro og elsker det. Så på din story, at du er lidt Japanofil (er det et ord?), hvilket jeg også selv er! Hvis du ikke allerede kender restauranten Issa, der ligger på en sidegade til Istedgade (Sankt Jørgen tror jeg), så skal du prøve den! Den er virkeligt god og super stille og rolig, ikke fancy indretning, men ægte god japansk mad ☺️

  1. Cathrine siger:

   UHhhh! Den kender jeg ikke – men den skal jeg da forbi 😀 MEGA godt tip, tak Franciska! KH

 24. Trine siger:

  Buffalo Pizza på Vigerslev Allé er eminent! Mmmmh. En mindre gåtur fra Carlsberg Byen, men absolut det værd.

 25. Cathrine siger:

  Hej navnesøster
  Jeg havde bare lyst til også at give et indspark til nogle af de andre læsere, som nævner, at de har det lidt svært med Carlsberg Byen. Jeg synes, det er megafedt at følge dig og alle dine projekter, og du må endelig ikke tage min kritik som rettet mod dig.
  Jeg er helt med på, at lejlighedspriserne blot sættes efter det frie marked (det dér frie boligmarked har jeg det også ret svært med, men det er en anden snak). Mit problem med Carlsberg Byen opstår i deres egen måde at promovere projektet på. Jeg mindes et motto à la ‘Mere København til København’, og det irriterer mig grænseløst. København har i årevis været en stor pærevælling af velhavende såvel som mindre velhavende, ministre såvel som studerende, og det er noget af det, jeg elsker allermest ved byen., Men det ændrer sig nu, og snart har hverken studerende eller personer med mindre velbetalte jobs råd til at bo i København. Det er fandme ærgerligt, og jeg er bange for, at København bliver en pissekedelig rigmandsghetto uden plads til det skæve. Desværre synes jeg, at Carlsberg Byen er et symptom på det. Jo jo, der kommer til at være studie- og familieboliger, men kun fordi Carlsberg Byen er forpligtet til det, da Københavns Kommune kan kræve, at en almenboliger skal udgøre en vis procentdel af det samlede byggeri.
  Nå, det var dagens sure opstød. Håber som sagt, du ikke tager det personligt!

  1. Cathrine siger:

   Det gør jeg slet ikke Cath (nu får du lige mit yndlingskælenavn ;P )! Altså, tager det ikke spor personlig!
   I sidste ende kan man sige det hele kommer tilbage til det marked, som er højt pt. Og så bygges der meget nyt; Nordhavn, Ørestaden, Bryggen, Carlsberg Byen af private, og mange af dem er familieboliger af en vis størrelse. Områderne er på den måde meget lig hinanden i størrelser og stil.
   Jeg er helt med dig på bekymringen for, hvordan København bliver fremadrettet, hvis staten/kommunen ikke opfører flere ejendomme med billige lejeboliger. København er heldigvis stadig bagud andre store byer som Stockholm, Paris, London (London, gys! Det er helt vanvittigt!), men det jeg tror altså på, at det er staten/kommunen og ikke det private marked, der må træde til. KH

 26. Mathilde H siger:

  De der sofaborde er vildt smukke – ville passe perfekt i indretningen hjemme ved os. Ved du, hvor de er fra? 😊 Ellers hopper jeg selv lige over på Instagram og spørger ❤

  1. Mathilde H siger:

   Jeg fandt selv ud af, de hedder “Marble Table” og er fra Ferm Living (hvis det skulle have interesse for andre end mig). Til gengæld vil jeg gerne høre, hvor den smukke hvide vase (på det sorte sofabord) er fra? 🙂

   1. Cathrine siger:

    Skide godt! Den er bare fra IKEA men er dog lysegrå! KH

 27. Marianne siger:

  Bedste pizza’er, pasta – Made in Italy http://www.pizzeriamadeinitaly.dk/ Vesterbrogade 200
  God take away Thai: Mae PEN, Vesterbrogade 143
  hilsen

  1. Cathrine siger:

   FEDT Marianne, har godt haft et øje til Mae Pen! KH

 28. Denise siger:

  Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvor stolen ved skrivebordet er fra? 🙂

  1. Cathrine siger:

   Jeg ved det desværre ikke 😅 KH

   1. Denise siger:

    Ved du så, hvem jeg kan forhøre mig hos? 🙂

    1. Cathrine siger:

     Jeg tror, du skal have fat i Boligcious eller Camilla Høegh – de har indrettet stedet 🙂 Jeg fik desværre ikke nogen liste med med producenter osv. KH

Send en besked